Autor Jana Kurkinová FMA

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku