Dňa 17. mája 2019 bola sestrami slovenskej provincie Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok zvolená do služby provinciálnej predstavenej sestra M. Belarmína Lucia Ivančáková. Voľbu potvrdila generálna predstavená sr. Pavla Jana Draganová.

Sestra Belarmína slávnostne prevezme úrad 13. júla 2019 pri svätej omši o 10:30 hod. vo Vrícku po doterajšej provinciálnej predstavenej, sestre Blažeji Martine Kubánikovej, ktorá zastávala tento úrad šesť rokov.


Sestra M. Belarmína Ivančáková pochádza z Vlkovej pri Kežmarku. Do Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok vstúpila v roku 1997 a v roku 2006 zložila doživotné sľuby. Niekoľko rokov pôsobila ako katechétka. Od roku 2009 zastávala službu generálnej radkyne a generálnej ekonómky.

KVRPS informovala sr. Alexandra Jana Patrnčiaková, SMVS

1 komentáre k "Sestry satmárky si zvolili provinciálnu predstavenú"

  1. Srdečne blahoželám a vyprosujem hojne Božích milostí v Bohu milej práci.Ďakujeme Bohu a Nepoškvrnenej a Vám všetkým za nezabudnuteľnú púť do Lurd tento rok.Pozdravujem aj všetkých na stretnuti na Butkove.Ja budem s Vami aj keď v modlitbe v Medžugori.