Kategória: Aktuality

Na zasvatenyzivot.sk vás čaká nová verzia stránky

Na slávnosť Zoslania Ducha Svätého 9. júna 2019 bola spustená nová verzia webovej stránky časopisu Zasvätený život na adrese zasvatenyzivot.sk. Nová verzia prináša prehľadnejšie usporiadanie, ako aj kompatibilitu s mobilnými zariadeniami. Archív jednotlivých čísiel časopisu je teraz k dispozícii v PDF formáte, čo umožňuje ich čítanie na väčšom okruhu elektronických zariadení aj bez nutnosti pripojenia

V relácii Doma je doma sa zajtra dozviete viac o Zasvätenom živote

Čo to znamená viesť zasvätený život? Je to náročné? Ako veľmi sa zasvätené osoby a ich život od nás odlišujú? Na tieto otázky budeme zajtra, 12. júna 2019 o 17.30 v TV Lux v relácii Doma je doma hľadať odpoveď spolu s našimi hosťami šéfredaktorom časopisu Zasvätený život Jánom Štefancom, SVD a redaktorkou sr. Františkou Čačkovou,

Nádej v beznádeji – v Quo vadis budú premietať film o sr. Veronike Theresii Ráckovej

Sestry služobnice Ducha Svätého budú v bratislavskom Quo vadis 17. júna 2019 o 18:00 predstavovať film „Nádej v beznádeji“ z dielne KVRPS o živote sestry Veroniky Theresie Ráckovej a následne po ňom ponúkajú diskusiu o tejto výnimočnej sestre, o svojom rehoľnom inštitúte a o misiách. Sr. MUDr. Veronika Theresia Rácková, SSpS (1958 – 2016), rehoľná sestra, misionárka a lekárka. 

Noví misionári milosrdenstva – gréckokatolícki redemptoristi

Svätý Otec František prostredníctvom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie, ustanovil 12. apríla 2019 nových misionárov milosrdenstva. Stali sa nimi gréckokatolícki redemptoristi Jozef Jurčenko, Juraj Rak, Jaroslav Štelbaský a Maroš Dupnák. Dostali špeciálne poslanie, aby ich pastoračné a misijné pôsobenie zviditeľňovalo Božie milosrdenstvo, že Boh nekladie nijaké hranice tým, ktorí ho hľadajú s pokorným srdcom, pretože všetkým

Saleziánska rodina chce prispieť k zastaveniu klimatickej krízy

K celosvetovej výzve na prijatie opatrení v záujme zastavenia klimatickej krízy sa zapojí aj saleziánska rodina na Slovensku. Podporila saleziánsku medzinárodnú iniciatívu Don Bosco Green Alliance Nedus našu budúcnosť! „Ako môže k lepšiemu ovzdušiu prispieť jednotlivec? Nápadov je hneď niekoľko – uprednostnenie pešej chôdze, verejnej dopravy či bicykla pred automobilovou dopravou, využívanie hybridných či elektrických

Satmárky s Rodinou Nepoškvrnenej majú za sebou púť do Lúrd

Trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch viedol v dňoch 23. – 31. mája púť chorých do francúzskych Lúrd, ktorú organizovala Rodina Nepoškrvenenej. Do Francúzska vyrazilo 14 vozňov s viac ako 640 pútnikmi, o ktorých sa staralo 28 železničiarov, 20 lekárov, zdravotníkov, dobrovoľníkov a viac ako 30 rehoľných sestier z Kongregácie Milosrdných sestier svätého Vincenta – Satmárok. Trnavský

Konala sa Provinciálna kapitula Rehole menších bratov – Františkánov

V dňoch 27.-31. mája 2019 sa v Bratislave konala 10. provinciálna kapitula Rehole menších bratov – Františkánov na Slovensku v posttotalitnom období. V jej programe bolo hodnotenie bratského života a modlitby, ďalej stav formácie vo všetkých stupňoch, spôsoby pastorácie a evanjelizácie v našich podmienkach. Spoločne sa hľadali možnosti zlepšenia. Diskusie vyústili do záverov Kapituly. Vyvrcholením

Chcete sa aktívne zapojiť do prípravy mimoriadneho misijného mesiaca?

Verbisti na svojom webe zverejnili ponuku zapojiť sa aktívne do prípravy na Mimoriadny misijný mesiac október 2019. Svätý Otec František naznačil štyri spôsoby prípravy a prežívania Mimoriadneho misijného mesiaca – októbra 2019, ktorými by sme mohli premôcť rozdelenia a protichodné názory na bežnú a misijnú pastoračnú prácu, ako aj rozpory medzi požiadavkami evanjelizácie v oblastiach, ktoré boli kedysi kresťanské,

Kurz Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním

Centrum pre ochranu mladistvých, Pápežskej univerzity Gregoriana v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Teologickou fakultou v Košiciach ponúka e-learning kurz pod názvom Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním. Je určený pre formátorov, učiteľov, terapeutov, rehoľníkov a dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou. Kurz bude prebiehať pod vedením Sr. Mgr. Agnieszky Jarkowskej, SCdSC a

P. Tomáš Lesňák bol zvolený za generálneho asistenta minoritov

P. Tomáš Lesňák, kustód (viceprovinciál) bratov minoritov na Slovensku, sa na prebiehajúcej generálnej kapitule v Assisi stal jedným z najbližších spolupracovníkov nového generálneho predstaveného, čiže generálnym asistentom (radcom) pre strednú a východnú Európu. Tomáš Lesňák sa narodil 30. júna 1976 v Levoči. Teologické štúdiá absolvoval v Krakove a v Ríme. Večné rehoľné sľuby zložil v roku 1999, kňazskú vysviacku prijal