Cesta založenia Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého nebola jednoduchá a priamočiara. Prvé mladé ženy, ktoré sa prihlásili v Misijnom dome v Holandsku, priniesli vo svojom živote mnohé obety. Ich túžba po rehoľno – misionárskom živote bola na ten čas nezvyčajnou. Do misií mohli ísť len muži.

8. decembra oslávili Misijné sestry 130. výročie svojho založenia. Zo skromných začiatkov šiestich kandidátok je dnes v kongregácii takmer 3 000 sestier 50 národností s prítomnosťou v 50 krajinách.

Apoštolát sestier je rôznorodý – v školstve a vo výchove detí a mládeže, v zdravotníctve, v sociálnej oblasti medzi trpiacimi a marginalizovanými, v médiách. Povolanie Misijných sestier svedčiť o spoločenstve a láske Trojjediného Boha v rozmanitosti kultúr, národov a náboženstiev je vyjadrené v ich motte: Nech žije Svätý Trojjediný Boh v našich srdciach a v srdciach všetkých ľudí! Misia je pôvodom a účelom Kongregácie. Osobitným spôsobom uctievajú Ducha Svätého.  

Jedna z prvých sestier spomína na deň založenia: „Bola sobota večer, 7. december 1889, keď sme opustili náš malý Betlehem. Bolo nás šesť mladých žien – Theresia, Helena, Hendrina, Gertrud a dve ďalšie, ktoré neskôr odišli. Teraz, od tejto hodiny po presťahovaní, sme skutočné postulantky, prvé členky novej cirkevnej organizácie pre misijné sestry. Od zajtrajška, teda od sviatku Nepoškvrneného Počatia Panny Márie roku Pána 1889 je kongregácia založená.“

Na Slovensku má Misijná kongregácia tri komunity – provinciálny dom v Ivanke pri Nitre, komunitu v Nitre a v Bratislave. Spoločenstvo sestier v Českej republike v Přerove je spravované tiež slovenskou provinciou.

Sestra Katarína Junasová, SSpS

1 komentáre k "Misijné sestry oslavujú 130 rokov svojho založenia"