Materské a Komunitné centrum na Orechovom dvore pripravilo vianočné vystúpenie  detí a dospelých. Rehoľné sestry z Inštitútu dcér Márie Pomocnice a Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého spolu so sociálnymi pracovníkmi sa v tejto lokalite v Nitre venujú prevažne rómskemu obyvateľstvu.

Téma programu, ktorý sa uskutočnil 11. decembra, bolo Priniesť seba ako najkrajší dar Ježišovi so všetkými talentami a schopnosťami.  Do pásma scénok a piesní sa zapojili aj matky, deti z materskej škôlky a nultého ročníka. Miroslav Hafera, špirituál Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre, pripravil spolu s tamojšími otcami  pásmo piesní.

V celom programe bolo vidieť talentovanosť a hudobné i herecké schopnosti rómskych ľudí.

Zástupcovia mesta, hostia z nitrianskeho biskupského úradu na čele s Mons. Viliamom Judákom, predstavitelia Maltézskej pomoci z Bratislavy, učitelia z materskej a základnej školy,  dobrodinci, priatelia a spolupracovníci ocenili kvalitu programu svojím potleskom. Poďakovali sa za krásne vystúpenie a povzbudili do ďalšej práce pri odkrývaní a zveľaďovaní talentov rómskeho obyvateľstva.

sestra Prasedes Pakaenon, SSpS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *