Na Prvú adventnú nedeľu pripravili sestry saleziánky benefičný koncert vďačnosti. V programe vystúpila Dominika Stará a Trio Miriam Kaiser. Dobrovoľné vstupné použijú sestry na prebiehajúcu rekonštrukciu saleziánskeho vzdelávacieho strediska v Petržalke.

„V dome na Kremnickej ulici bývame už od roku 1992. Uvažovali sme ako poďakovať tým, ktorí nás celé tie roky veľkodušne podporujú – spoluprácou, modlitbou, či finančne. Ako miesto koncertu sme vybrali kostol Povýšenia Sv. Kríža na Daliborovom námestí. Správca farnosti páter Milan Bubák, SVD podporuje všetky dobré iniciatívy farníkov a my sme mu okrem iného vďačné aj za to, že niektoré dievčenské stretká sa počas rekonštrukcie nášho domu môžu stretávať na fare,“ vyjadrila sa sr. Helena Šlenkerová, FMA, jedna z organizátoriek koncertu.

Saleziánky zapojili do organizácie koncertu mladších i starších farníkov. Boli povzbudené ochotou a nasadením ľudí, ktorí program profesionálne odmoderovali, postavili pódium, postarali sa o zvuk, svetlo, prezentáciu z fotiek, občerstvenie. Prečo sa zapojili? „Mám rada sestry saleziánky a som im vďačná za roky, ktoré som u nich strávila,“ vyjadrila sa animátorka Anna Magdolenová, ktorá saleziánky pozná už od materskej školy, pokračovala na rovesníckych stretkách a teraz ona sama skupinku dievčat vedie.

Precítená tvorba Miriam Kaiser oslovila hĺbkou svojho posolstva a úžasnou tvorivosťou všetky vekové kategórie. Superstaristka Dominika Stará je odchovankyňou saleziánok v Šamoríne a týmto koncertom si rada zaspomínala aj na svoje detstvo. V programe nechýbala prezentácia fotiek z činnosti saleziánok v dome na Kremnickej ulici a z jeho rekonštrukcie, ktorá začala v marci tohto roku. Provinciálna predstavená sr. Monika Skalová, FMA prítomným poďakovala za podporu a uistila ich, že saleziánske vzdelávacie stredisko bude po otvorení naďalej slúžiť deťom, mladým, farníkom, záujemcom o saleziánsku pedagogiku a spiritualitu.

Inštitút dcér Márie Pomocnice založili sv. Ján Bosco a sv. Mária Dominika Mazzarellová v roku 1872. Na Slovensku pôsobia saleziánky od roku 1940, v súčasnosti v 16 komunitách (z toho jedna je v Azerbajdžane). Ich poslaním je sprostredkovať vo výchove preventívnu Božiu lásku deťom a mladým ľuďom. Špeciálnu pozornosť venujú znevýhodneným mladým. Pracujú v školskej, sociálnej a voľno-časovej oblasti, a to najčastejšie ako katechétky, učiteľky, vychovávateľky, sociálne pracovníčky, koordinátorky mimoškolskej činnosti v mládežníckych strediskách, v súkromných centrách voľného času, vo farnostiach, v rómskych osadách. Zriadili Centrum pre deti a rodiny v Rožňave a majú duchovnú správu v Cirkevnej materskej škole Márie Mazzarellovej v Petržalke. Úzko spolupracujú s Laurou, združením mladých.

Na koncerte sa vyzbieralo takmer 2 600 eur. Finančné dary je možné aj naďalej posielať aj priamo na bankový účet Inštitútu dcér Márie Pomocnice: SK 80 7500 0000 0040 0786 8759 (do poznámky: DAR DOM).
Viac informácií o saleziánskom vzdelávacom stredisku

TK KBS informovala sr. Helena Šlenkerová, FMA
Foto: Juraj Chorvatovič ASC

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *