Kategória: Aktuality

Satmárky pokračujú v prípravnej fáze procesu blahorečenia sestry Pánčiovej

Uplynul rok, čo Kongregácia milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky oznámili túžbu začať proces blahorečenia a svätorečenia sestry M. Bernadety Pánčiovej. „V procese sa nachádzame v prípravnej fáze, ktorá je v súlade s nariadeniami. Zbierame materiály, ktoré nám pomôžu osvetliť život sestry Bernadety, hľadáme svedkov, ktorí by vydali vierohodné svedectvo o jej živote a snažíme

Bratia kapucíni si zvolili nové provinciálne vedenie

Provinciálna kapitula bratov kapucínov sa konala v Badíne (Dom Xaver). Bratia hodnotili uplynulé trojročie pôsobenia (správu provinciála) a následne si zvolili nové vedenie na ďalšie trojročie. Kapitule predsedal generálny radca z Ríma brat Piotr Stasiński. V tajnej voľbe si bratia zvolili provinciálneho ministra a jeho štyroch radcov. Provinciálnym ministrom je br. Miroslav Kulich a radcami

Blahorečenie Božieho služobníka Jána Havlika bude sprevádzať nové logo

Bratislava / Blahorečenie Božieho služobníka Jána Havlíka bude sprevádzať nové logo. Dnes ho predstavil koordinačný tím slávnosti blahorečenia Jána Havlíka. Navrhol ho dizajnér Andrej Kmeťo. Predstavili ho dnes na internetovej stránke janhavlik.sk a profile Jan Havlik na Facebooku. Pápež František schválil dekrét o mučeníctve Jána Havlíka, ktorý zomrel na následky mučenia v komunistických väzniciach, 14. decembra 2023.

Bratia minoriti na Slovensku slávili v dňoch 4. – 6. marca 2024 mimoriadnu kapitulu na ktorej sa v Brehove zišlo 18 bratov

Kapitulu zvolal a viedol minister slovenskej kustódie Nepoškvrneného Počatia Panny Márie, brat Martin M. Kollár, sprevádzaný bratom Tomášom Lesňákom, ktorý je členom generálneho vedenia rehole. Keďže slovenská kustódia je súčasťou poľskej krakovskej provincie, na kapitule sa zúčastnil aj provinciálny minister, brat Marian Gołąb. Hlavnou úlohou mimoriadnej kapituly bolo vypracovanie nového štatútu kustódie, ktorý bude reflektovať

Novovysvätený biskup Přibyl prevzal diecézu od biskupa Jána Baxanta

Biskup Stanislav Přibyl sa stal 21. litoměřickým biskupom. V sobotu 2. marca 2024 ho do úradu sprevádzalo spoločenstvo diecéznych kňazov, diakonov, rehoľníkov a mnohých veriacich spolu s biskupmi z iných diecéz a zahraničia. Hlavným konsekrátorom bol pražský arcibiskup a predseda ČBK Jan Graubner a spolusvätiteľom eichstättský biskup Gregor Maria Hanke. Na slávnostnej bohoslužbe v Katedrále

V Nitre začala XIII. Provinciálna kapitula Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova

V pondelok 4. marca 2024 začala v Nitre, v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii, XIII. Provinciálna kapitula Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova. V Nitre sa zišlo 23 kapitulárov, 11 na základe úradu a 11 zvolených delegátov ako aj jeden zástupca spolubratov v dočasných sľuboch. Spolu s hosťami, provinciálnou predstavenou SSpS a zástupcom Misijnej rodiny, budú od 4. do 6. marca rokovať o stave,

Kongregácia Božského Vykupiteľa 100 rokov vzniku Slovenskej provincie

Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa slávi 100 rokov vzniku Slovenskej provincie. Sestry z tejto rehole slúžia v školách, nemocniciach, misiách či na biskupských úradoch. Čo pre nich znamená toto výročie, sa Andrea Eliášová pýtala postulátorky procesu blahorečenia, zakladateľky rehole Matky Alfonzy Márie, sestry Kataríny Krištofovej. „Sme generáciou, ktorá má milosť sláviť 100 rokov od zriadenia provincie.

Význam kresťanských hodnôt v psychologickej starostlivosti o človeka bola téma stretnutia v Nimnici

V Kúpeľoch Nimnica sa v sobotu 2. marca 2024 konalo Celoslovenské stretnutie kresťanských psychológov, psychoterapeutov a psychiatrov (K3P), ktoré pripravilo Centrum celého človeka v Považskej Bystrici ENOIA pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Počas úvodnej svätej omše s Mons. Tomášom Galisom sa 70 účastníkov tohto stretnutia, medzi ktorými boli aj kňazi a zasvätení, mohlo zamyslieť nad podobenstvom o márnotratnom synovi a zvlášť nad postojmi staršieho