Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

V kostole v Bratislave – Trnávke nájdete veľkorozmerné pôstne plátno

Na Popolcovú stredu predstavili vo farskom kostole sv. Jána Bosca na bratislavskej Trnávke umeleckú inštaláciu, ktorá má zvýrazniť myšlienku pôstu, blízkosti a spolupatričnosti. Veľkorozmerná textília s názvom Byť blízko – pôstne plátno – ktorú vytvorila výtvarníčka Dorota Sadovská, bude v kostole do Bielej soboty, 11. apríla 2020. Vernisáž pôstneho plátna bude dnes o 19:00. Tradícia pôstneho plátna

Dotyk krásy 2020 / Nádoba Neudržateľného

Dominikáni a dominikánky pozývajú znova po roku na Dotyk krásy v dňoch 20. – 22. marca 2020 – tentokrát s témou Nádoba Neudržateľného. Prihlásiť sa je možné do 6. marca 2020. Všetky potrebné informácie nájdete v priložených súboroch. Dotyk krásy 2020: program Prihlasovací formulár Anotácie k dielňam Za organizačný tím sr. Blažeja Anna Furjeľová, OP a fr. Mannes

Misijné sestry si pripomínali dôležitosť radosti v duchovnom živote

Radosť nie je závislá od veku, je dynamizmom, ktorý dáva život a nádej. V provinciálnom dome Misijných sestier služobníc Ducha Svätého sa 7. – 9. februára 2020 uskutočnil formačný víkend sestier v doživotných sľuboch. Témou „Radosť v duchovnom živote“ sprevádzal 36 sestier jezuita Jakub Garčár. Vo svojom impulze poukázal na radosť nielen ako na ľudskú emóciu, ale aj ako

Jezuitské stretnutie na Velehrade

Do obce Velehrad na južnej Morave, ktorá je miestom s bohatou cyrilo-metodskou tradíciou, smerujú stáročia kroky mnohých pútnikov z Čiech, Moravy, ale aj zo Slovenka, aby sa tu duchovne obnovili a načerpali. Velehrad je aj miesto, ktoré spája ľudí. V dňoch 3. až 5. februára sa Velehrad stal miestom stretnutia 73 jezuitov z českej a

Tatranský česko-slovenský mužsko-ženský internoviciát

Počas víkendu 7. – 9. februára 2020 sa uskutočnilo tretie stretnutie internoviciátu v Dolnom Smokovci. Stretnutie malo česko-slovenský charakter a zúčastnilo sa ho 39 novicov a noviciek s ich magistrami. Cieľom stretnutia bolo vzájomné poznávanie sa a vytvorenie kontaktu medzi rehoľnými komunitami. Hlavnou prednášajúcou bola sr. Mária Ester Lahová, SSpS, ktorá predstavila tému „Priateľstvo v

70 rokov od Barbarskej noci – likvidácia kláštorov nezničila rehoľný život na Slovensku

(Bratislava, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, KVRPS) V roku 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Na jar 1950, v nočných hodinách z 13. na 14. apríla a opätovne z 3. na 4. mája, prepadli represívne zložky štátu (Zbor národnej

Mladý salezián z Aldanu vystavuje fotografie v Bratislave

Nikolai Chirkov je mladý salezián, pôvodom z Aldanu v Rusku, ktorý aktuálne ako študent filozofie žije v saleziánskej komunite v Žiline. V Bratislave teraz pripravil výstavu svojich fotografií „Zrkadlenie“. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 10. januára 2020 v „Gallery Ja“ v saleziánskom stredisku na Mamateyovej 4 v Bratislave. „V období od roku 2012 do roku 2019,

Pred 30 rokmi sa redemptoristi vrátili do Bratislavy a Podolínca

Do Kostola sv. Cyrila a Metoda v Bratislave sa pred 30 rokmi vrátili redemptoristi. Slávnostne ho prevzali 14. januára 1990. Rovnaké výročie si pripomínajú i v Podolínci, kde rehoľa obnovila svoju činnosť 28. januára 1990. Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa si výročie pripomenula na nedeľnej slávnostnej svätej omši 19. 1. 2020, ktorú celebroval provinciál Provincie Bratislava – Praha P. Václav Hypius

Redemptoristi majú dvoch nových oblátov

Kongregácia najsvätejšieho Vykupiteľa má dvoch nových oblátov. Manželom Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom, dlhoročným spolupracovníkom redemptoristov, udelil dekrét obláta generálny predstavený rehole P. Michael Brehl. Na žiadosť vedenia Provincie Bratislava – Praha udelil generálny predstavený Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa P. Michael Brehl CSsR Magdaléne a Stanislavovi Dzurjaninovcom titul obláta 2. decembra 2019. Certifikát o prijatí za obláta

Uršulínky vypísali výberové konanie na riaditeľa školy

Rímska únia rádu sv. Uršule, ktorá je zriaďovateľom Spojenej školy sv. Uršule v Bratislave, vyhlásila výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa tejto školy. Podklady na stiahnutie nájdete nižšie. V prípade záujmu je nutné dodržať termín 4. február 2020 na zaslanie žiadosti a požadovaných dokumentov. Samuela Harmáčková, OSU