Kategória: Aktuality

Piate Zhromaždenie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku sa uskutočnilo v Badíne

V dňoch 23. až 24. mája 2022 sa v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo zasadnutie najvyššieho orgánu Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 75 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo 53 vyšších rehoľných predstavených resp. ich delegovaných zástupcov. V prvej časti programu sa členovia Konferencie zaoberali prebiehajúcou synodálnou cestou Cirkvi. Vypočuli si dostupné informácie zo zapojenia rehoľníkov

Provinciálna kapitula Rehole menších bratov – Františkánov

V dňoch 16. – 20. mája 2022 sa v Bratislave konala provinciálna kapitula Rehole menších bratov – Františkánov na Slovensku. Účastníci kapituly diskutovali o rehoľnej formácii vo všetkých jej stupňoch, o prehlbovaní a praktizovaní františkánskej identity a svedectve života podľa evanjelia v súčasných podmienkach Cirkvi a sveta vrátane výziev pápeža Františka. V očakávaní blížiacich sa 800–ročných jubileí Rádu, ktorými

Prebieha prihlasovanie na konferenciu „Komunikácia viery mladým“

V piatok 10. júna 2022 sa v Košiciach v aule Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas uskutoční Konferencia s názvom: „Komunikácia viery mladým. Od Christus vivit k synodalite s mladými“. Organizujú ju dominikánske sestry a bratia v spolupráci s Gymnáziom sv. Tomáša Akvinského. Konferencia je určená pre všetkých, ktorí sa venujú formácii mládeže v oblasti výchovy a vzdelávania v škole alebo mimo školy. Cieľom konferencie

Mladí rehoľní kňazi mali formačné stretnutie vo Vrbovom

Formáciou mladých rehoľných kňazov zasvätení nadviazali na tradíciu, ktorú začal ešte pred niekoľkými rokmi jezuita P. Peter Bujko. Stretnutie sa uskutočnilo 15. – 17. mája 2022 a zúčastnili sa ho bratia vincentíni a saleziáni. Výber miesta nebol náhodný – uskutočnilo sa vo Vrbovom u sestier premonštrátok, pre ktoré formácia a pomoc kňazom patria k základnému poslaniu, ktoré im zveril

Vincentky v Nitre oslávili 100. výročie založenia slovenskej provincie

Sté výročie založenia Slovenskej provincie Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul si rehoľné sestry Vincentky dodatočne a opätovne pripomenuli vo svojom provinciálnom dome v Nitre na najvyššej úrovni v dňoch 13.-14. mája 2022. Súčasťou dvojdňového programu osláv za osobnej účasti generálnej matky, Sr. Françoise Petit, provinciálneho direktora P. Jozefa Mroceka, CM, ako aj sestier

Satmárky na Generálnej kapitule zvolili nové generálne vedenie

V čase od 7. do 13. mája sa uskutočnila pracovná a volebná generálna kapitula Kongregácie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok. Na tomto zhromaždení bolo zvolené aj nové generálne vedenie. Generálnou predstavenou sa stala sestra Irena Kopanicová. Je radkyňami sa stali sestry Belarmína Ivančáková, Timotea Mordelová, Dobroslava Lakatošová a Bronislava Kráľová. Sestra M. Irena Alžbeta

Kapucíni u jezuitov a jezuiti u kapucínov – Požehnanie monogramu IHS na Sirotári v Žiline

Mariánske námestie v Žiline lemujú historické budovy. Jednou z nich je kláštorný Kostol Obrátenia sv. Pavla, tzv. Sirotár, ktorý postavili jezuiti, no od roku 1990 ho spravujú bratia kapucíni. Na čelných fasádach kostola a kláštora od roku 2021 prebieha komplexné reštaurovanie. V rámci prebiehajúcej obnovy sa dňa 12. mája 2022 konalo po 170 rokoch prinavrátenie monogramu IHS na

Satmárky začínajú Generálnu kapitulu vo Vrícku

Generálna kapitula Kongregácie milosrdných sestier – Satmárok s témou “Treba sa nám darovať Bohu, aby sme slúžili chudobným” (sv. Vincent de Paul) je pracovnou a volebnou kapitulou, ktorá sa koná každých šesť rokov. Táto kapitula je výnimočná, lebo nebolo možné jej uskutočnenie počas pandémie a tak bola preložená o rok. Ďalšou výnimočnosťou tohto stretnutia je

Kongregácia redemptoristov má ďalších misionárov milosrdenstva

Svätý Otec František ustanovil prostredníctvom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie ďalších misionárov milosrdenstva z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov, čím sa ich počet v Provincii Bratislava – Praha a Viceprovincii Michalovce zvýšil na 12. Novými misionármi milosrdenstva sú P. Rastislav Dluhý CSsR, P. David Horáček CSsR, P. Tomáš Regeš CSsR a P. Miroslav Szuda CSsR. Na Slovensku,