Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Uplynulo 100 rokov od narodenia známeho saleziána Ernesta Macáka

Pred sto rokmi sa 7. januára vo Vištuku narodil významný slovenský salezián kňaz, bývalý provinciál saleziánov, Ernest Macák. Hneď na začiatku komunistickej totality bol iniciátorom tajných útekov mladých saleziánov do Talianska a po likvidácii rehoľných domov v roku 1950 v ilegalite rozvíjal spôsob ďalšieho fungovania saleziánskeho diela na Slovensku. Štátna moc ho väznila a mučila a on, aby

Pozývame koordinátorov pastorácie povolaní na Velehrad

Milí a vážení bratři a sestry, již 13. rokem pořádáme setkání koordinátorů Pastorace povolání na Velehradě. Letos proběhne ve dnech 26. – 29. 1. 2020. Jde o vzájemné povzbuzení, předání zkušeností a načerpání nových informací a postřehů z pastorace povolání mladých dnešní doby. Jsme rádi, že letos přijali pozvání přednášejícími z České republiky i ze

Stanovisko provinciála Rehole dominikánov k incidentu vo Zvolene

Stanovisko provinciála Rehole dominikánov na Slovensku k incidentu z 22. 12. 2019 vo Zvolene. V nedeľu 22. decembra 2019, približne o 19.30 večer, boli piati bratia dominikáni, ktorí sa vracali z predvianočného spovedania, najskôr verbálne a potom aj fyzicky napadnutí dvoma útočníkmi. Polícia SR zasiahla veľmi promptne, za čo sme vďační. Incident teraz riešia orgány činné v trestnom konaní. Napadnutie sme

GPS: „Vykroč s Matkou!“

Sestry saleziánky spustili prihlasovanie na ďalší kurz GPS. Tento rok kráčame po dobrodružnej ceste rozlišovania povolania s Matkou. Máš odvahu vykročiť tiež? GPS je ponuka pre mladé dievčatá vo veku 17 až 26 rokov, ktorým nie je otázka povolania ukradnutá – práve naopak! Cieľom kurzov je spoločne vytvoriť priestor pre účinnejšie načúvanie svojmu srdcu, a

Rómske deti a dospelí ukázali svoje talenty vo vianočnom vystúpení

Materské a Komunitné centrum na Orechovom dvore pripravilo vianočné vystúpenie  detí a dospelých. Rehoľné sestry z Inštitútu dcér Márie Pomocnice a Misijnej kongregácie služobníc Ducha Svätého spolu so sociálnymi pracovníkmi sa v tejto lokalite v Nitre venujú prevažne rómskemu obyvateľstvu. Téma programu, ktorý sa uskutočnil 11. decembra, bolo Priniesť seba ako najkrajší dar Ježišovi so všetkými talentami a schopnosťami.  Do pásma

Ľudových misionárov redemptoristov v budúcom roku privíta 27 miest a obcí na Slovensku a na Morave

Misijné tímy redemptoristov P. Michala Zamkovského (komunita Podolínec), P. Ivana Flimela (komunita Kostolná – Záriečie) a tím Bratislava – Puškinova v roku 2020 uskutočnia 20 misií, šesť obnov misií a jednu duchovnú obnovu. Prvé misie v roku 2020 sa začnú 11. januára v Radaticiach v okrese Prešov pod vedením P. Michala Zamkovského. Ľudové misie redemptoristov v roku 2020 ukončí 6. decembra obnova

Po troch mesiacoch putovania sa relikvie sv. Vincenta vracajú do Ríma

Po takmer troch mesiacoch putovania po Slovenskej a Českej republike sa relikviár so srdcom a kosťou sv. Vincenta de Paul vracia do Ríma. So sv. Vincentom sa rozlúčili na sávnostnej svätej omši v nedeľu 15. decembra 2019 v bratislavskej farnosti Ružinov-Prievoz, ktorú slávil bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Na svätej omše sa zúčastnili stovky ľudí, medzi nimi

Novým provinciálom saleziánov je don Peter Timko

Saleziáni dona Bosca na Slovensku už poznajú meno svojho nového provinciála. Bude ním don Peter Timko SDB (46). Hlavný predstavený saleziánov don Ángel Fernández Artime ho vymenoval do tejto úlohy vo štvrtok 12. decembra, na základe oboznámenia sa s mienkou slovenských saleziánov a po hlasovaní svojej rady. Provinciál je menovaný do svojho úradu na šesť

Seminár Otcovo srdce pre rehoľníčky a zasvätené ženy zo SK a ČR

Počas letných prázdnin 16. – 21. júla 2020 slovenský tím zodpovedný za organizovanie Seminárov Otcovo srdce ponúka na Donovaloch v Penzióne Zornička pre zasvätené ženy zo Slovenska a z Českej republiky možnosť zakúsiť Božiu otcovskú lásky, dobroty, odpustenia a prijatia; zakorenenie v identite Božích dcér a uzdravenie vnútorných zranení. Vedie: Janka Jaššová, OV a slovenský