Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Piaristov na Slovensku povedie naďalej P. Juraj Ďurnek

Pátri piaristi si na Provinciálnej kapitule v Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne v dňoch 29.- 30. apríla 2019 zvolili vedenie provincie. Rehoľu piaristov na Slovensku bude v druhom období najbližšie štyri roky viesť provinciálny predstavený P. Juraj Ďurnek SchP. Za členov provinciálnej kongregácie si bratia zvolili nových členov. Sú nimi P. Marek Kotras – asistent za oblasť

Spoločnosť Božieho Slova má novú provinciálnu radu

V Nitre sa prvý májový deň konalo provinciálne zhromaždenie rehole verbistov. Zúčastnili sa na ňom spolubratia verbisti pôsobiaci na Slovensku a v Čechách. Dôvodom provinciálneho stretnutia bolo uvedenie do úradu novej provinciálnej rady. Počas slávnostnej svätej omše bol prečítaný menovací dekrét od generálneho predstaveného rehole verbistov P. Paula Budiho Kledena SVD, ktorý po voľbách vymenoval

Skončila sa Provinciálna kapitula saleziánov, diskutovalo sa ešte o siedmich témach

Saleziáni don Bosca na Slovensku zakončili v Žiari 25. apríla 2019 svoju Provinciálnu kapitulu. Posledný deň venovali delegáti diskusii o návrhoch krokov v siedmych oblastiach života provincie a hlasovaniu o textoch troch tém pre generálnu kapitulu. „Kapitula je aj náročná práca, dostaneš trochu také bremeno na plecia. S týmto treba rátať. Do rozlišovania patrí celé

Prebehlo prvé stretnutie novozriadenej Masmediálnej komisie KVRPS

Počas apríla prebiehajú v Bratislave stretnutia jednotlivých komisií pri Konferencii vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS), ktoré vedú členovia rady KVRPS. Dňa 30. apríla 2019 boli takéto stretnutia dve. Prinášame vám správu z Masmediálnej komisie, ktorej predsedá P. Vladimír Kasan OSB. Ďalšími členmi sú sr. Ivica Kušíková SSpS, sr. Františka Čačková OSF a P. Michal

Na Kalvárii bude svätá omša za „apoštola Bratislavy“

Bratia dominikáni a Farnosť Bratislava – Kalvária pozývajú na svätú omšu za nedávno zosnulého P. Akvinasa Juraja Gaburu OP, ktorého nazývali aj „apoštol Bratislavy“. Uskutoční sa v piatok 10. mája 2019 O 18:00 h v Kostole Panny Márie Snežnej na bratislavskej Kalvárii. Hlavným celebrantom a kazateľom bude bratislavský pomocný biskup Mons. Jozef Haľko. „Ide o

Maxa Kašparů môžete dnes počuť v Trnave u františkánov

Zatiahni na hlbinu je názov prednášky Maxa Kašparů, na ktorú pozývajú trnavskí františkáni. Pôvodným povolaním psychiater a premonštrátsky diakon vystúpi dnes, v stredu 1. mája 2019 o 18:00 vo Františkánskom kostole sv. Jakuba na Františkánskej 2 v Trnave. V pozvánke františkáni uvádzajú, že „žijeme v dobe, ktorá miluje povrchnosť. Povrchné názory, povrchné vzdelávanie, povrchné vzťahy,

Letná akadémia mladých bude v Košiciach

Po úspešnej minuloročnej Letnej akadémii mladých (LAM), ktorej nosnou témou bolo „Hľadanie“, ponúka Centrum pre štúdium biblického a blízkovýchodného sveta v spolupráci s Rehoľou sv. Augustína pre mladých aj tento rok prežiť pár dní letných dní (29. 7. – 1. 8. 2019) v tejto akadémii. Na tento rok vybrali tému „Počiatky“. LAM je program intelektuálno–duchovnej formácie

Posledné dni na prihlásenie na púť po stopách bl. Titusa Zemana

V dňoch 15. – 19. októbra 2019 sa uskutoční pútnický zájazd na miesta, kde žil a trpel blahoslavený Titus Zeman. Účastníci navštívia miesta, kde don Titus pôsobil ako slobodný človek, ako aj miesta, kde bol zatvorený z rozhodnutia štátnych orgánov po odsúdení do väzenia. Na púti nazvanej „Krížová cesta Titusa Zemana“ bude každý deň slávená

Činnosť Komisie pre výchovu a vzdelávanie KVRPS bola odštartovaná

Po prvýkrát sa v utorok 16. 4. 2019 stretla v Bratislave Komisia pre výchovu a vzdelávanie Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Tvoria ju jej predsedníčka a členka rady KVRPS sr. Rafaela Zvrškovcová OSF a členovia: P. Juraj Ďurnek SchP,  sr. Mária Filová CND, sr. Samuela Harmáčková OSU (na fotografii chýba) a br. Peter