Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Misijné sestry služobnice Ducha Svätého zhodnocovali svoje apoštoláty a plánovali budúcnosť

14. provinciálna kapitula slovenskej provincie Ducha Svätého sa uskutočnila v dňoch 27. – 29. novembra 2020 v Ivanke pri Nitre. Počas slávnostnej svätej omše si sestry vyprosovali otvorené srdcia pre pôsobenie Ducha Svätého. Páter Pavol Kruták, provinciál Spoločnosti Božieho Slova, povzbudil v homílii prítomné spoločenstvo. Upriamil pozornosť na tému provinciálnej kapituly: Nové víno do nových mechov. Povedal,

Tri vyhľadávané tituly pre zasvätených sú k dispozícii na stiahnutie

Oficiálna stránka Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku ponúka na stiahnutie dokumenty o zasvätenom živote. V týchto dňoch k nim pribudli publikácie Listy zasväteným (ide o tri listy Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života, ktoré boli vydané k Roku zasväteného života: Radujte sa, Skúmajte, Kontemplujte) a Ohlasujte (štvrtý list vydaný s väčším časovým odstupom po Roku zasväteného života). Knihy

Vyhlásenie vladyku Mariána Pacáka, emeritného torontského biskupa

V plnom znení prinášame vyhlásenie vladyku Mariána Andreja Pacáka, emeritného torontského biskupa. Hneď na úvod sa chcem Svätému Otcovi Františkovi úprimne poďakovať, že 20. októbra 2020 prijal moju úprimnú prosbu a uvoľnil ma z úradu pastoračného riadenia Eparchie svätých apoštolov Cyrila a Metoda pre Slovákov byzantského rítu v Kanade. Táto služba eparchialného biskupa v Toronte

Vladyka Cyril Vasiľ je vďačný sestrám Služobniciam Nepoškvrnenej Panny Márie

Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, v sprievode otca archimandritu Jaroslava Lajčiaka, košického protosynkela, sa v stredu 18. novembra stretol s provinciálnou predstavenou sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Nová predstavená sestra Emanuela Rindošová, spolu s jej zástupkyňou, sestrou Natanaelou Barnovou, prijali vladyku Cyrila v Provinciálnom dome v Prešove. Návšteva Sestier služobníc sa začala

40-hodinová modlitba sestier Congregatio Jesu za odvrátenie pandémie

Počas víkendu 14. a 15. novembra sa vo všetkých 25 komunitách Slovenskej provincie Congregatio Jesu – na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine, v Nemecku, rakúskej Viedni a na Sibíri – konala nepretržitá 40-hodinová modlitba Quarantore za odvrátenie pandémie koronavírusu, za uzdravenie chorých, za Božiu blízkosť zomierajúcim a za silu pre zdravotníkov na Slovensku a na

Misijné sestry sa od novembra pripravujú na jubileum príchodu na Slovensko

V roku 2021 oslávi Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého 90 rokov svojej prítomnosti na Slovensku. Dňa 22. novembra štartuje deväťmesačný projekt prípravy na toto jubileum. Misijné sestry počas nastávajúcich deviatich mesiacov pozývajú vždy 22. dňa v mesiaci sledovať krátke video a zamyslenie, v ktorom sa chcú podeliť so svojím príbehom. Videá a podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke rehole

TV Lux vysielalo reláciu 70 rokov od likvidácie kláštorov

Noc má byť o pokoji. To však neplatilo o tej v roku 1950. Počas Barbarskej noci a ďalších akcií tisíce rehoľníkov a rehoľných sestier prišli o kláštory. Prečo komunistickému režimu po 2. svetovej vojne prekážala Cirkev a viera? Ako to vtedy prežívali ľudia, veriaci a samotní rehoľníci? Kto je zodpovedný za dni počas Barbarskej noci?

Vladimír Kasan OSB zvolený za priora na ďalšie obdobie

V dňoch 11. – 12. novembra 2020 sa v kláštore Premenenia Pána v Sampore konali voľby konventuálneho priora. Kapitula kláštora pod predsedníctvom predsedajúceho opáta benediktínskej Kongregácie Zvestovania, ndp. Maksymiliana Nawaru OSB, zvolila na obdobie ôsmych rokov o. Vladimíra Kasana OSB za konventuálneho priora. Voľby sa konali po kánonickej vizitácii, ktorú viedol o. opát Maksymilian s

Rád premonštrátov bude od prvej adventnej nedele sláviť Jubilejný rok

Počas celého nasledujúceho roka si budú premonštráti a premonštrátky naprieč celým svetom pripomínať 900. jubileum jedinečnej chvíle, kedy sv. Norbert spolu so svojimi druhmi zložili rehoľné sľuby vo francúzskom mestečku Prémontré. Jasovské opátstvo ako jediné premonštrátske opátstvo na Slovensku, chce túto radosť zdieľať so širokým okruhom ľudí. Preto okrem duchovného programu čaká na všetkých, ktorí

Provinciál slovenských jezuitov píše k aktuálnej situácii na Slovensku

Provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku Jozef Šofranko SJ zaslal osobitný list všetkým slovenským jezuitom. Reaguje v ňom na aktuálnu celospoločenskú situáciu na Slovensku, konkrétne na rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o celoplošnom testovaní na Covid-19. P. Šofranko povzbudil spolubratov, aby zaujali zodpovedný postoj zasvätených ľudí. Zdôraznil, že „jezuiti majú poslanie byť zmierovateľmi v spoločnosti“ a že