Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Pripravuje sa medzinárodná konferencia „Charizma a tvorivosť. Katalogizácia, riadenie a inovatívne projekty kultúrneho dedičstva komunít zasväteného života“

Kongregácia pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života a Pápežská rada pre kultúru v spolupráci s Pápežskou Gregorovou univerzitou a Talianskou biskupskou konferenciou organizujú medzinárodnú konferenciu pod názvom „Charizma a tvorivosť. Katalogizácia, riadenie a inovatívne projekty kultúrneho dedičstva komunít zasväteného života “, ktorá sa uskutoční v Ríme 30. septembra a 1. októbra 2021. Motív,

Štatistika reholí 2020

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) predkladá štatistiky zosumarizované zo sčítania podkladov od jej členov k 31. decembru 2020, teda čísla týkajúce sa tej skupiny zasvätených osôb, ktorá si hovorí: rehoľníci a rehoľníčky. Nech je predkladaná štatistika len inšpiráciou na uvedomenie si reality, kde asi rehole na Slovensku v súčasnosti sú. Nech je tiež dôvodom 

Zasvätení na Slovensku slávia jubilejný XXV. deň zasväteného života

Jubilejný XXV. deň zasväteného života, ktorý si pripomenieme na sviatok Obetovania Pána v utorok 2. februára 2021, sa bude aj na Slovensku sláviť netradičným spôsobom pre aktuálnu situáciu spojenú s obmedzeniami týkajúcimi sa vírusu COVID-19. Zasvätení na Slovensku sa môžu duchovne spojiť počas slávenia svätej omše vysielanej z kaplnky TV Lux dňa 2. 2. 2021 o 18.30 hod.,

TV Lux uvedie film o Matke Róze Vůjtěchovej, zakladateľke sestier tešiteliek

Televízia Lux odvysiela vo februári dokumentárny film o zakladateľke Kongregácie sestier Tešiteliek Božského Srdca Ježišovho – Božej služobnici Matke Róze Vůjtěchovej Tajomná radosť. Sledovať ho môžete v týchto termínoch – 2. 2. 2021 o 21:15, 4. 2. 2021 o 01:10, 6. 2. 2021 o 10:50, 7. 2. 2021 o 22:00 a 8. 2. 2021 o 10:20.

Verbisti sa pripravujú na oslavu stého výročia príchodu na Slovensko

Misionári verbisti zo Spoločnosti Božieho Slova sa pripravujú na slávenie sto rokov od ich príchodu na Slovensko, konkrétne od otvorenia ich prvého misijného domu v Močenku pri Nitre v roku 1923. Príprava na jubileum storočnej prítomnosti misionárov na Slovensku a Čechách sa nesie pod heslom: Kráčame s Božím Slovom. Podľa slov provinciála P. Pavla Krutáka SVD chcú misionári

Redemptoristi prišli na Slovensko pred 100 rokmi

V roku 2021 si redemptoristi pripomínajú 100 rokov od príchodu na Slovensko. Prvý kláštor bol založený v Stropkove v roku 1921, nasledovali kláštory v Podolínci (1922), Kostolnej – Záriečí (1923), Michalovciach (1931) a v Bratislave (1935). Prvý kláštor redemptoristov na Slovensku – Kláštor Najsvätejšej Trojice v Stropkove – založili pátri z Čiech a Moravy v roku 1921. Z pražskej provincie redemptoristov neskôr vznikli dve

Spoločnosť sociálnych sestier spustila web o bl. Sáre Salkaháziovej

Spoločnosť sociálnych sestier spustila dňa 27. decembra 2020 novú webstránku venovanú životu, dielu a činnosti bl. Sáry Salkaháziovej. Na adrese www.salkahazisara.com sa môžu záujemcovia viac dozvedieť o bl. Sáre z pohľadu jej dejinných udalostí, aktivít, sociálnej činnosti aj duchovnosti. Spoločnosť sociálnych sestier je spoločnosťou apoštolského života, ktorá bola založená dňa 12. mája 1923 v Budapešti. Jej zakladateľka, Margita Slachtová,

Saleziánky majú nový web

Saleziánky si tento rok pripomenuli 80. výročie príchodu na Slovensko. Sestry sa venuje predovšetkým mladým a sú aktívne prítomné aj v médiách. Dizajn webu saleziánok spravila pred niekoľkými rokmi sestra Katarína Berešová, ako grafička ho mala kvalitne premyslený a naplánovaný. Tento rok sa mediálny tím saleziánok zameral viac na sfunkčnenie, zrýchlenie a redizajn webu. Webové menu salezianky.sk má

Dcéry sv. Františka dostali pamätné listy k Akcii R

V charitnom domove Kongregácie dcér sv. Františka Assiského v Báči si 3. 12. členovia Konfederácie politických väzňov Slovenska (KPVS) pripomenuli 70. výročie Akcie Rehoľníčky. Vzhľadom na opatrenia mohli piati členovia KPVS navštíviť sestry až v tomto termíne a pred návštevou absolvovali antigénový test. Program sa začal svätou omšou v kaplnke charitného domova, ktorú celebroval vdp. Štefan Rozmus. Po jej skončení