Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

V Sampore bude pokračovať cyklus prednášok Liturgický rok s ikonami

Od septembra bude opäť pokračovať cyklus prednášok Liturgický rok s ikonami v kláštore Premenenia Pána v Sampore. Ivan Moďoroši predstaví v piatok 11. septembra 2020 v prednáškovej miestnosti kláštora ikonu Narodenie Presvätej Bohorodičky. Stretnutie začne o 19:00 a zakončí sa spoločnou modlitbou kompletória v kláštornom chráme o 20:00. Vstup je voľný. „Liturgický rok s ikonami“

Do rúk opáta zložil večné sľuby br. Hermann Jozef Dušan Demjanovič

V deň spomienky na mučenícku smrť sv. Jána Krstiteľa zložil do rúk jasovského opáta Ambróza Martina Štrbáka, O. Praem. večné sľuby br. Hermann Jozef Dušan Demjanovič, O. Praem. V úvode pontifikálnej liturgie opát privítal prítomných jasovských kanonikov a zhromaždený ľud. Vo svojej homílii bližšie predstavil osobnosť kráľa Herodesa a sv. Jána Krstiteľa. Br. Hermannovi Jozefovi pripomenul, že „vstupuje do

Dve sestry saleziánky sa rozhodli povedať Bohu „Áno navždy“

Dve saleziánky sa rozhodli povedať Bohu „Áno navždy“ v Inštitúte dcér Márie Pomocnice, pri slávnostnej liturgii v Banskej Bystrici.  Sestry Monika Foltýnová a Daniela Oremová vstupovali do kostola v slávnostnom sprievode, aby odpovedali večnými sľubmi Bohu na jeho povolanie k zasvätenému životu. Hlavným celebrantom bol provinciálny predstavený saleziánov Peter Timko. Počas homílie sa sestrám prihovoril

Augustiniáni oslávili 25. výročie založenia komunity na Slovensku

Na liturgickú spomienku sv. Augustína – biskupa a učiteľa Cirkvi (28. 8. 2020) oslávili v Košiciach bratia augustiniáni 25. výročie založenia komunity na Slovensku. V roku 1995 poslal vtedajší generálny predstavený Rehole sv. Augustína P. Miguel Angel Orcasitas na Slovensko dvoch pátrov: P. Pavla Benedika a P. Angela Lemme. Od začiatku ich pôsobenia sa Rehoľa sv. Augustína rozrástla o ďalších

Vincentíni na Slovensku si zvolili nového predstaveného

V dňoch od 30. augusta do 1. septembra 2020 sa v Bratislave konalo Provinciálne zhromaždenie členov Slovenskej provincie Misijnej spoločnosti, na ktorom bol zvolený za vizitátora provincie P. Tomáš Brezáni, CM. Toto stretnutie sa koná pravidelne raz za tri roky. Obvyklý čas Provinciálneho zhromaždenia je v mesiaci máj, ale kvôli pandémii prebiehalo až v týchto dňoch. Obsahovou náplňou stretnutia

Barbarstvo moci (14): 1951: deportácie rehoľných sestier do Čiech (video)

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku prináša sériu dokumentov s názvom Barbarstvo moci, ktoré sprostredkúvajú svedectvo doby cez prizmu historických faktov a

Barbarská noc mala svoje pokračovanie – 70 rokov od snahy zlikvidovať ženské kláštory

(Bratislava, Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku, KVRPS) Pred sedemdesiatimi rokmi sa v závere leta 1950 od 29. augusta začala tzv. Akcia R, ktorej cieľom bolo zlikvidovať ženské kláštory a rehoľné sestry. Počas akcie došlo približne na 15 miestach na Slovensku k väčším zhromaždeniam občanov, ktorí nesúhlasili s likvidáciou rehoľných komunít. Na viacerých miestach ľudia obsadili kláštory

Barbarstvo moci (13): 1950 – 1951: sústreďovacie kláštory (video)

V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku prináša sériu dokumentov s názvom Barbarstvo moci, ktoré sprostredkúvajú svedectvo doby cez prizmu historických faktov a

Vincentky a uršulínky dostali pamätné listy od Konfederácie politických väzňov Slovenska

Konfederácia politických väzňov Slovenska si tohtoročné okrúhle výročia pripomenula odovzdávaním pamätných listov žijúcim svedkom. Bolo to 70. výročie násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov, 70. výročie násilnej likvidácie Gréckokatolíckej cirkvi, 70. výročie násilného zrušenia kňazských seminárov a napokon aj 70. výročie vyvezenia rehoľných sestier z kláštorov, škôl a nemocníc – čiže 70. výročie Akcie Rehoľníčky. Niektorým

Novou generálnou predstavenou dominikánok je sestra Karola Dravecká

Sestry z Kongregácie sestier dominikánok bl. Imeldy si 17. augusta 2020 na XIII. Generálnej kapitule v Košiciach zvolili novú generálnu predstavenú a generálnu radu. Vedenie kongregácie na obdobie najbližších šiestich rokov sestry zverili do rúk sr. M. Karole Draveckej, OP. Členkami novej generálnej rady sa stali sr. M. Justína Kostúrová, sr. M. Edita Vozárová, sr. M. Rajmunda