Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Zomrel kňaz Viliam M. František Vaľa, CCG

Včera, 7. novembra, v ranných hodinách, zaopatrený sviatosťami odišiel do večnosti páter Viliam M. František Vaľa, CCG, štvrtý generálny predstavený Kongregácie bratov Tešiteľov z Gethsemán. Posledná rozlúčka bude v sobotu 13. novembra v Bazilike Narodenia Panny Márie v Marianke, pochovaný bude na miestnom cintoríne vedľa spolubratov. Otec Viliam sa narodil 21. 7. 1928 v Malej Lodine

JUDr. Michal Tinák si prevzal v Prahe Cenu Celestína Opitza

Emeritný riaditeľ Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave Michal Tinák si koncom októbra prevzal v pražskom Kostole sv. Šimona a Júdu významné morálno-spoločenské ocenenie. Udelili mu Cenu Celestína Opitza. Bola mu odovzdaná za rok 2020 za „príkladné vedenie a správu projektov milosrdných bratov na Slovensku, najmä Univerzitnej nemocnice s poliklinikou milosrdných bratov v Bratislave i Domova sv. Jána z Boha poskytujúceho útočisko

Personálne zmeny vo vedení členských inštitútov KVRPS (za obdobie od 19. 5. do 10. 10. 2021)

Od májového Zhromaždenia KVRPS sa uskotočnili zmeny vo vedení niekoľkých členských inštitútov KVRPS. Prinášame vám ich stručný zoznam. Odo dňa 26. júna 2021 majú Sestry Františkánky Premenenia v Melčiciach – Lieskovom novú predstavenú – sestru Mariu Veronicu Siegu. Dňa 2. 7. 2021 bolo zo Spoločnosť kňazov Srdca Ježišovho – dehoniánov oznámené, že zmenili sídlo z Turčianskych Teplíc

Velehrad: Františkánske duchovné cvičenia

V dňoch 10. – 15. októbra 2021 sa na Velehrade (ČR) konali exercície pre prvý rád sv. Františka, teda pre mužské františkánske rehole. Zúčastnili sa ich františkáni, minoriti i kapucíni pôsobiaci v Česku, ako aj niekoľko františkánov zo Slovenska. Kazateľom bol p. Jozef Sukeník, OFMConv. Témou duchovných cvičení bol „Život z viery“. Páter Jozef priblížil

Zomrel bývalý provinciál jezuitov Jozef Kyselica

V sobotu, 23. októbra 2021 v nočných hodinách zomrel v nemocnici na Kramároch P. Jozefa Kyselicu, SJ kňaz zo Spoločnosti Ježišovej. P. Jozef Kyselica, SJ sa narodil 7. januára 1949 v Neporadzi, do Spoločnosti Ježišovej vstúpil 1. januára 1970 v Bratislave, kňazskú vysviacku prijal 10. júna 1973 v Bratislave, posledné sľuby zložil 2. februára 1988

Uplynulo 70 rokov od násilnej deportácie rehoľníčok zo Slovenska

Pred 70 rokmi sa konala Akcia R 2. Ide o druhú násilnú deportáciu 460 rehoľníčok zo Slovenska do textilných továrni v Čechách (20. 10. 1951). Pri tejto príležitosti prinášame spomienku nielen na túto akciu, ale aj akciu K (smutne známu ako Akcia K – Kláštory). Informácie pochádzajú zo stránky Barbarská noc.  AKCIE K a R AKCIA

Pán povoláva stále: tím pastorácie povolaní pri KBS pozval koordinátorov na online stretnutie

Na platforme zoom prebehlo dňa 18. októbra 2021 celoslovenské stretnutie koordinátorov pre pastoráciu povolaní (PaPo), na ktoré prišlo 62 kňazov a zasvätených zo všetkých slovenských diecéz. „Neunavme sa tým, že budeme pozývať, (…) nebojme sa nanovo hodiť siete,“ v tomto duchu sa niesli prvé dva príhovory. Stretnutie otvoril Mons. Tomáš Galis, ktorý v Konferencii biskupov Slovenska zastrešuje túto

Predstavení rehoľných inštitútov sa stretli na jesennom Zhromaždení Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Pri dodržiavaní potrebných protipandemických opatrení sa v dňoch 14. – 15. októbra 2021 v Dome Xaver v Badíne uskutočnilo v poradí už štvrté Zhromaždenie spoločnej Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS). Zo 75 členov Konferencie sa na zasadnutí zúčastnilo takmer 50 zástupcov vyšších predstavených ženských a mužských reholí prítomných na Slovensku. V prvej časti stretnutia sa členovia KVRPS zaoberali

Kardinál Dziwisz navštívil ružbaskú farnosť a modlil sa v Podolínci

Emeritný krakovský arcibiskup a metropolita, kardinál Stanislav Dziwisz navštívil v nedeľu 10. októbra 2021 Nižné Ružbachy a Podolínec. Vzácne relikvie pre farnosť Vo farskom kostole sv. Kataríny Alexandrijskej v Nižných Ružbachoch slávil kardinál Dzivisz pontifikálnu svätú omšu, pri ktorej inštaloval a požehnal relikvie prvého stupňa. Sú to ostatky Krakovskej a sandomierskej kňažnej sv. Kingy,  sv. Jána

Saleziánky na XXIV. Generálnej kapitule zvolili novú generálnu predstavenú a generálnu radu

V Ríme prebieha od 11. septembra do 24. októbra XXIV. Generálna kapitula saleziánok z celého sveta.  Na kapitule sú prítomné zo Slovenska provinciálka Monika Skalová a sestra Marta Baňasová, zodpovedná za pastoráciu mládeže v provincií. Téma kapituly je: “Urobte všetko, čo vám povie.” (Jn 2,5) Životodarné komunity v srdci súčasného sveta.” Voľba novej generálnej predstavenej sa uskutočnila 5. októbra. Za