Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Nový dokument pre kontemplatívne rehole o formácii mníšok je už aj v slovenčine

Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života vydala nový dokument pre kontemplatívne rehole s názvom Umenie hľadania Božej tváre. Ide o inštrukciu pre formáciu kontemplatívnych mníšok, ktorá nadväzuje na apoštolskú konštitúciu pápeža Františka Hľadanie Božej tváre (Vultum Dei quaerere, 2016). „V tichu zakorenený kontemplatívny život je prvotnou formou spoločenstiev zasväteného života v Cirkvi. Zameriava

Personálne zmeny vo vedení Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Funkčné obdobie sestry Petry Sičákovej, SSNPM, v službe zástupkyne predsedu Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) sa ukončilo k 24. septembru 2020. Dočasne po nej úrad prevezme sr. Agnesa Jenčíková, CJ. Sestra Petra ukončila službu vyššej rehoľnej predstavenej vo svojom inštitúte, tým aj členstvo v KVRPS, čo podľa Štatútu Konferencie znamená, že nemôže ďalej zastávať úlohu

Rehoľníci zo skupiny Artteo sa vzdelávali na svojom prvom webinári

Česko – slovenská skupina Artteo sa kvôli epidemiologickým opatreniam stretla online. Týmto spôsobom sa rehoľní umelci zišli prvýkrát vo svojej trojročnej histórii. Pôvodne mali mať počas druhého októbrového víkendu sympózium na moravskom pútnickom mieste vo Vranove u Brna. Namiesto toho sa v tomto termíne spojili cez internet. „Väčšina z nás neholduje práve tráveniu času online,

Kláštory pootvorili svoje brány na Dni otvorených kláštorov

V roku 2020 si pripomíname významné výročie – 70 rokov od likvidácie kláštorov, ktoré mali ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít na Slovensku. Na jún bol plánovaný Deň otvorených kláštorov a mal sa niesť v duchu vďačnosti za vernosť a obetavosť mnohých bratov a sestier, ktorí vytrvali vo svojom povolaní aj v náročných rokoch prenasledovania. Akcia

Páter Juraj Pigula prevzal úrad priora augustiniánov na Slovensku

Priorom, čiže predstaveným komunity augustiniánov na Slovensku, je od 30. septembra 2020 páter Juraj Pigula, OSA. Po pôsobení v talianskom Viterbe ho do tejto služby predstaveného Kláštora sv. Augustína v Košiciach menoval na štvorročné obdobie provinciálny predstavený P. Giustino Casciano. Mandát prevzal od doterajšieho priora P. Jozefa Jurdáka. Juraj Pigula sa narodil v roku 1976 v Prešove.

Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie má novú provinciálnu predstavenú

V dňoch 19. – 26. septembra 2020 sa v Provincii Svätého Ducha Kongregácie sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie koná X. Provinciálna kapitula na tému: “Zatiahni na hlbinu”. Počas kapituly sa dňa 24. septembra uskutočnili aj voľby nového provinciálneho vedenia na obdobie piatich rokov. Novou provinciálnou predstavenou sa stala sr. Emanuela Mária Rindošová. Za provinciálne radkyne

Na kapitule pripravili nový apoštolský plán redemptoristov Michalovskej viceprovincie

V kláštore redemptoristov v Stropkove sa v dňoch 17. – 18. septembra 2020 uskutočnila druhá časť X. viceprovinciálnej kapituly Michalovskej viceprovincie redemptoristov, ktorej hlavným cieľom bolo schváliť apoštolský plán na obdobie 2020 – 2023. Redemptoristi sa na kapitule zamýšľali nad pozitívami aj negatívami ich činnosti a bol priestor aj na podelenie sa s tým, čo

Z novicky Magdalény sa stala sestra Luisa Maria, SSpS

Život zasvätených osôb zjavuje tajomstvo Boha, ktorý miluje človeka tak ako ženích svoju nevestu. Novicka Magdaléna Kucková pocítila vo svojom srdci pozvanie k takejto láske a odpovedala na ňu zložením prvých rehoľných sľubov v Misijnej kongregácii služobníc Ducha Svätého. Svoje prianie voči Ježišovi vyjadrila slovami z knihy Pieseň piesní: “Na srdce si ma pritlač ako

U Sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie v Prešove prebieha provinciálna kapitula

V sobotu 19. septembra 2020 Sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie zo Slovenskej provincie začali 10. provinciálnu kapitulu v sídle provincie v Prešove. Hlavnými úlohami kapituly je voľba nového provinciálneho vedenia a vnímanie výziev súčasnej doby, ktoré sestry rozlišujú opierajúc sa o Božie slovo „Zatiahni na hlbinu“ (Lk 5,4). Kapitula začala duchovnou obnovou, ktorú viedol verbista Ján Kušnír,

Nová slovenská webstránka sestier Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva

Komunita sestier Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva z Košíc spolu s administrátorom stránky www.faustyna.pl pripravila jej slovenskú verziu, ktorá funguje na linku www.milosrdenstvo.sk Je to už ôsma jazyková verzia stránky Kongregácie sestier Matky Božieho Milosrdenstva po poľskej, anglickej, španielskej, francúzskej, talianskej, nemeckej a ruskej verzii. Stránku v slovenčine spustili dňa 15. septembra, na slávnosť Sedembolestnej Panny