Kategória: Aktuality

Kapucíni u jezuitov a jezuiti u kapucínov – Požehnanie monogramu IHS na Sirotári v Žiline

Mariánske námestie v Žiline lemujú historické budovy. Jednou z nich je kláštorný Kostol Obrátenia sv. Pavla, tzv. Sirotár, ktorý postavili jezuiti, no od roku 1990 ho spravujú bratia kapucíni. Na čelných fasádach kostola a kláštora od roku 2021 prebieha komplexné reštaurovanie. V rámci prebiehajúcej obnovy sa dňa 12. mája 2022 konalo po 170 rokoch prinavrátenie monogramu IHS na

Satmárky začínajú Generálnu kapitulu vo Vrícku

Generálna kapitula Kongregácie milosrdných sestier – Satmárok s témou “Treba sa nám darovať Bohu, aby sme slúžili chudobným” (sv. Vincent de Paul) je pracovnou a volebnou kapitulou, ktorá sa koná každých šesť rokov. Táto kapitula je výnimočná, lebo nebolo možné jej uskutočnenie počas pandémie a tak bola preložená o rok. Ďalšou výnimočnosťou tohto stretnutia je

Kongregácia redemptoristov má ďalších misionárov milosrdenstva

Svätý Otec František ustanovil prostredníctvom Pápežskej rady na podporu novej evanjelizácie ďalších misionárov milosrdenstva z Kongregácie najsvätejšieho Vykupiteľa – redemptoristov, čím sa ich počet v Provincii Bratislava – Praha a Viceprovincii Michalovce zvýšil na 12. Novými misionármi milosrdenstva sú P. Rastislav Dluhý CSsR, P. David Horáček CSsR, P. Tomáš Regeš CSsR a P. Miroslav Szuda CSsR. Na Slovensku,

Sestra Renáta Jamborová o ďakovnej púti: „Odchádzame obdarovaní.“

Počas víkendu 29. 4. – 1. 5. 2022 sa zúčastnili ďakovnej púte k Svätému Otcovi Františkovi aj predseda Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS), P. Juraj Ďurnek, SchP a zástupkyňa predsedu, sestra Renáta Jamborová, SSS. Na pozvanie Konferencie biskupov Slovenska na tejto púti zastupovali slovenských zasvätených. Bohatý a výborne zorganizovaný program pripravili koordinátori a prípravný tím v spolupráci

V Košiciach vznikla nová Farnosť sv. Rity, spravovať ju budú augustiáni

Rehoľa sv. Augustína pôsobí v Košiciach už od roku 1995. Rehoľníci augustiniáni sa venovali počas mnohých rokov hlavne formácii mládeže, rodinám, duchovnému sprevádzaniu a pripravovali rôzne kurzy kresťanskej formácie. Od 1. mája 2022 sa ich priestory kláštora a kostola stali sídlom novej Farnosti sv. Rity. Do portfólia augustiniánskej komunity tak pribudla aj farská pastorácia. Košický

Saleziánky sa stretli na provinciálnom víkende a oslávili 150 rokov

Saleziánky sa stretli opäť na provinciálnom stretnutí. V Badíne oslávili 150 rokov od vzniku svojej rehole a pracovali na tvorbe provinciálneho projektu. Nechýbal ani hosť a slávnostná torta. Víkend na živo po pandémií ocenila nejedna zúčastnená sestra. Oslava 150. výročia vzniku sa niesla celým stretnutím. V piatok večer cez zdieľané videá z komunít, ale aj od dievčat z formácie

Nová forma pastorácie – jezuiti i kapucíni zapojení do pomoci utečencom

Viaceré slovenské rehoľné spoločenstvá sa aktívne zapájajú do novej formy pastorácie – pomoci utečencom prichádzajúcim z Ukrajiny. „Odídencom z Ukrajiny poskytujeme ubytovanie a stravu v našich komunitách v Košiciach, Prešove, Piešťanoch, Trnave a Bratislave, spolu 39 lôžok v 19 izbách,“ píše Slovenská provincia Spoločnosti Ježišovej. Jezuiti im asistujú pri vybavovaní potrebných dokumentov na našich úradoch,

Po troch rokoch sa so Svätým Otcom stretnú aj misionári milosrdenstva z kongregácie redemptoristov

Svätý Otec sa v Ríme opäť stretne s misionármi milosrdenstva. V aule Paula VI. sa v sobotu 23. apríla začne program modlitieb, workshopov a zamyslení. V nedeľu 24. apríla budú misionári milosrdenstva prítomní na eucharistickom slávení Nedele Božieho milosrdenstva, ktorému bude predsedať pápež František. V pondelok 25. apríla sa program zakončí audienciou so Svätým Otcom. V programe s prednáškami vystúpia predseda Pápežskej rady pre

Sestry služobnice ukončili zbierku ružencov pre Ukrajinu

„Prišla k nám prosba od vojenského kňaza z východného frontu o zaslanie ružencov pre vojakov. Povedal, že nemajú chleba, ale vojaci (katolíci, pravoslávni, neveriaci) pýtajú ruženec. My sme im už zaslali čotky a nejaké ružence, ale to nestačí. Výslovne by chceli tie ľahké plastové ružence (50-zrnkové). Môžu byť aj iné, ale na šnúrke nie na

V Krakove sa znova otvára Škola formátorov pre rehoľných a diecéznych kňazov

Poľskí salvatoriáni v spolupráci s mnohými odborníkmi a pod záštitou Komisie pre duchovenstvo pri Poľskej biskupskej konferencii zanedlho otvárajú už desiatykrát Školu formátorov pre rehoľných a diecéznych kňazov. Je to komplexný a dobre premyslený kurz určený najmä pre formátorov, ale môžu sa ho zúčastniť aj iní kňazi v rámci svojej permanentnej formácie. Ďalšia dvojročná Škola