Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Vladyka Cyril Vasiľ je vďačný sestrám Služobniciam Nepoškvrnenej Panny Márie

Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, v sprievode otca archimandritu Jaroslava Lajčiaka, košického protosynkela, sa v stredu 18. novembra stretol s provinciálnou predstavenou sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Nová predstavená sestra Emanuela Rindošová, spolu s jej zástupkyňou, sestrou Natanaelou Barnovou, prijali vladyku Cyrila v Provinciálnom dome v Prešove. Návšteva Sestier služobníc sa začala

40-hodinová modlitba sestier Congregatio Jesu za odvrátenie pandémie

Počas víkendu 14. a 15. novembra sa vo všetkých 25 komunitách Slovenskej provincie Congregatio Jesu – na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine, v Nemecku, rakúskej Viedni a na Sibíri – konala nepretržitá 40-hodinová modlitba Quarantore za odvrátenie pandémie koronavírusu, za uzdravenie chorých, za Božiu blízkosť zomierajúcim a za silu pre zdravotníkov na Slovensku a na

Misijné sestry sa od novembra pripravujú na jubileum príchodu na Slovensko

V roku 2021 oslávi Misijná kongregácia služobníc Ducha Svätého 90 rokov svojej prítomnosti na Slovensku. Dňa 22. novembra štartuje deväťmesačný projekt prípravy na toto jubileum. Misijné sestry počas nastávajúcich deviatich mesiacov pozývajú vždy 22. dňa v mesiaci sledovať krátke video a zamyslenie, v ktorom sa chcú podeliť so svojím príbehom. Videá a podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke rehole

TV Lux vysielalo reláciu 70 rokov od likvidácie kláštorov

Noc má byť o pokoji. To však neplatilo o tej v roku 1950. Počas Barbarskej noci a ďalších akcií tisíce rehoľníkov a rehoľných sestier prišli o kláštory. Prečo komunistickému režimu po 2. svetovej vojne prekážala Cirkev a viera? Ako to vtedy prežívali ľudia, veriaci a samotní rehoľníci? Kto je zodpovedný za dni počas Barbarskej noci?

Vladimír Kasan OSB zvolený za priora na ďalšie obdobie

V dňoch 11. – 12. novembra 2020 sa v kláštore Premenenia Pána v Sampore konali voľby konventuálneho priora. Kapitula kláštora pod predsedníctvom predsedajúceho opáta benediktínskej Kongregácie Zvestovania, ndp. Maksymiliana Nawaru OSB, zvolila na obdobie ôsmych rokov o. Vladimíra Kasana OSB za konventuálneho priora. Voľby sa konali po kánonickej vizitácii, ktorú viedol o. opát Maksymilian s

Rád premonštrátov bude od prvej adventnej nedele sláviť Jubilejný rok

Počas celého nasledujúceho roka si budú premonštráti a premonštrátky naprieč celým svetom pripomínať 900. jubileum jedinečnej chvíle, kedy sv. Norbert spolu so svojimi druhmi zložili rehoľné sľuby vo francúzskom mestečku Prémontré. Jasovské opátstvo ako jediné premonštrátske opátstvo na Slovensku, chce túto radosť zdieľať so širokým okruhom ľudí. Preto okrem duchovného programu čaká na všetkých, ktorí

Provinciál slovenských jezuitov píše k aktuálnej situácii na Slovensku

Provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku Jozef Šofranko SJ zaslal osobitný list všetkým slovenským jezuitom. Reaguje v ňom na aktuálnu celospoločenskú situáciu na Slovensku, konkrétne na rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o celoplošnom testovaní na Covid-19. P. Šofranko povzbudil spolubratov, aby zaujali zodpovedný postoj zasvätených ľudí. Zdôraznil, že „jezuiti majú poslanie byť zmierovateľmi v spoločnosti“ a že

Kondolencia predsedu KVRPS k úmrtiu Mons. Š. Sečku

V mene Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) a všetkých zasvätených chcem aj ja vyjadriť úprimnú sústrasť k odchodu do večnosti Mons. Štefana Sečku, spišského diecézneho biskupa. Duchovne sme spojení so Spišskou diecézou a ďakujeme Bohu za dar a službu o. biskupa Štefana, za jeho nasadenie pre dobro všade tam, kde pôsobil. Ako zástupcovia

Vincentky zriadili komunitu v Rožňave

Na sviatok sv. Vincenta de Paul bola v nedeľu 27. septembra 2020 v meste Rožňave otvorená nová komunita Spoločnosti dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul. Slávnostnú svätú omšu, ktorú slúžil dp. Roman Haško z Košíc, prišli spestriť spevom a hudbou tri spolusestry z košickej komunity, ku ktorej doteraz patril tento pridružený dom. Otec Roman vo svojej homílii povzbudil sestry

Pred 90 rokmi založili rehoľníčky prvú ošetrovateľskú školu v Bratislave

Víziou zakladateľa Kongregácie milosrdných sestier Svätého Kríža bolo, aby kresťanstvo prenikalo do všetkých oblastí života – aj do charity a zdravotníctva. To bolo dôvodom, prečo rehoľné sestry v roku 1931 otvorili prvú ošetrovateľskú školu v Bratislave. Históriu tejto školy mapuje kolektívna monografia Prvá ošetrovateľská škola v Bratislave v prizme pastoračnej charizmy Kongregácie milosrdných sestier Svätého