Kategória: Aktuality

Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku

Kurz Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním

Centrum pre ochranu mladistvých, Pápežskej univerzity Gregoriana v spolupráci s Katolíckou univerzitou v Ružomberku, Teologickou fakultou v Košiciach ponúka e-learning kurz pod názvom Safeguarding: ochrana detí a zraniteľných dospelých pred sexuálnym zneužívaním. Je určený pre formátorov, učiteľov, terapeutov, rehoľníkov a dobrovoľníkov pracujúcich s mládežou. Kurz bude prebiehať pod vedením Sr. Mgr. Agnieszky Jarkowskej, SCdSC a

P. Tomáš Lesňák bol zvolený za generálneho asistenta minoritov

P. Tomáš Lesňák, kustód (viceprovinciál) bratov minoritov na Slovensku, sa na prebiehajúcej generálnej kapitule v Assisi stal jedným z najbližších spolupracovníkov nového generálneho predstaveného, čiže generálnym asistentom (radcom) pre strednú a východnú Európu. Tomáš Lesňák sa narodil 30. júna 1976 v Levoči. Teologické štúdiá absolvoval v Krakove a v Ríme. Večné rehoľné sľuby zložil v roku 1999, kňazskú vysviacku prijal

Pozývame na motivačné stretnutie 3xM

Pápežské misijné diela pozývajú rehole, farnosti či spoločenstvá, ktoré sa chcú pridať k výzve pápeža Františka prežiť mesiac október 2019 ako Mimoriadny misijný mesiac (MMM) na Motivačné stretnutie 3xM. Stretnutie sa bude konať v Misijnom dome Matky Božej v Nitre na Kalvárii vo štvrtok 27. júna 2019 od 9.00 a ukončené bude obedom o 13.00.

„ВОСТОЧНОЕ КРИЛО – VÝCHODNÉ KRÍDLO“

Predstavitelia štyroch národných Konferencií vyšších rehoľných predstavených sa stretli 14. – 15. mája 2019 v Litve v meste Kaunas. Ako sami hovorili, predtým sa v roku 2018 stretli v Rumunsku na podobnom stretnutí UCESUM spolu s rehoľníkmi celej Európy. Práve tam si uvedomili rozdiely východu a západu, a tak trochu spontánne ktosi predniesol: „A možno nám treba zorganizovať samostatné stretnutie východu.“ Preto sa v máji

Mesiac pre kňazov: Oddych – zastavenie sa – obnovenie

Duchovné Centrum Lukov Dvor29. septembra – 26. októbra 2019 Keď hovoríme o „pastorácii povolaní“, myslíme predovšetkým na mladých. Menej sa však robí pre „povolanie kňazov“, aby zostali šťastní v ich pastoračnej službe a duchovnom živote. V mnohých krajinách je bežnou praxou, že kňaz dostáva na to možnosť stráviť sabatický rok. Duchovné Centrum Lukov Dvor v Nitre

Ľudskosť nás robí ľuďmi – v Prešove sa konal Veľtrh sociálnych aktivít

Fórum kresťanských inštitúcií usporiadalo v Prešove v sobotu 18. mája 2019 Veľtrh sociálnych aktivít (VSA) v nákupnom centre EPERIA. Asi dvadsať organizácií prezentovalo rôzne sociálne aktivity, ktorým sa venujú a za zasvätených tam boli sestry z Congregatio Jesu s ich službou Rómom v Občianskom združení Jarovnice a sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie a Dom sv. Kozmu a Damiána, ktorého sú zriaďovateľkami. Cieľom VSA je priblížiť

Storočnica Školských sestier sv. Františka na Slovensku

Pri príležitosti stého výročia príchodu na Slovensko čakajú Školské sestry sv. Františka dve väčšie podujatia. Koncom mája stretnutie sestier a v auguste samotné oslavy v Ružomberku. Rohožková kapitula je názov stretnutia všetkých sestier provincie. Je časom spoločnej modlitby sestier i zdieľania a bude sa na nej hovoriť nielen o histórii ale aj o smerovaní a nových výzvach. Bude sa konať 25. mája

K „stratenej generácii“ prišli v roku 1928 sestry služobnice Nepoškvrnenej Panny Márie

Život sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie predstavili v nedeľu 12. mája v košickej Katedrále Narodenia Presvätej Bohorodičky. Čas a okolnosti príchodu sestier na Slovensko, ktoré sa uskutočnilo na pozvanie vtedajšieho prešovského biskupa Pavla Petra Gojdiča v roku 1928, opísal v katechéze sekretár a hovorca košického eparchu Martin Mráz. Vysvetlil, že mnohí mladí ľudia vtedy nevnímali

Pre zasvätených ponúkame seminár o kontemplatívnom rozmere modlitby

Teologicko–spirituálna komisia KVRPS  ponúka pre zasvätených v rámci permanentnej formácie víkendový seminár Modlitba v živote zasvätených – sústrediť sa na hĺbku kontemplatívnej modlitby. Budú ho viesť pátri jezuiti Ján Benkovský a Jakub Garčár, ktorí sú odborníkmi v oblasti spirituality a skúsení exercitátori. Programe bude tvoriť čas na modlitbu, rozhovory, zdieľanie a reflexiu, aj na analýzu vybraného filmu na

Zasvätení podporujú iniciatívu FKI ku Dňu rodiny

V období okolo 15. mája si od roku 1994 pripomíname Medzinárodný deň rodiny, ktorý sa čoraz viac dostáva do povedomia ľudí na celom svete. Tradíciu verejných osláv na Slovensku odštartovalo Fórum kresťanských inštitúcií (FKI) v roku 2009 celonárodným podujatím v Bratislave. Odvtedy sa oslavy uskutočňujú v mnohých obciach a mestách celého Slovenska. Každoročne sa ich