Emauzy FMA rozširujú svoj projekt pre novú cieľovú skupinu. Okrem víkendoviek pre mladých sa zameriavajú aj na rodiny a každého, kto chce žiť Písmo v realite svojho života.

Názov konceptu Emauzy DO.MA Slovo do Tvojho reálneho života je zložený z troch častí. Prvá časť Emauzy znamená, že ide o celkový projekt, z ktorého vychádza. DO.MA- Saleziánske centrum prijatia, výchovy a vzdelávania je miesto, kde sa budú pravidelné mesačné stretnutia realizovať. Posledná tretia časť Slovo do Tvojho reálneho života charakterizuje obsahovú náplň konceptu.

„Za cieľ sme si stanovili priblížiť si celistvým spôsobom Sväté písmo. S jeho nám blízkymi skutočnosťami, ale aj s jeho prírodnými, národnostnými či náboženskými rozmermi. Dôvodom tohto projektu je priblíženie si Písma do svojho reálneho života ako prvého kroku k tomu, aby sme si ho osobne zamilovali a postupne sa s ním naučili žiť,“ vysvetľuje lektorka projektu sr. Dagmar Kráľová. Koncept dokáže osloviť všetkých v rôznom veku i skúsenostiach s Písmom. To je to, čo neprekáža porozumeniu Písmu ani záujmu oň.

Prvé stretnutie konceptu Emauzy DO.MA Slovo do Tvojho reálneho života sa už uskutočnilo 1. októbra. Zúčastnilo sa ho cca 25 ľudí. „Na prvom stretnutí sme si pripomenuli ako Sväté písmo predstavuje seba samé rôznymi symbolmi: voda, chlieb, oheň, meč, svetlo a pod. Na záver stretnutia sme sa podelili, ktorý symbol nás zaujal a prečo. Jeho obraz sme si vzali aj do konkrétneho života po najbližšie stretnutie,“ hodnotí sestra Dagmar Kráľová svoju prvú prax s konceptom.

Emauzy DO.MA Slovo do Tvojho reálneho života sa uskutočnia každú prvú nedeľu v mesiaci. Záujemci sa stretnú naživo v DO.MA- v Bratislave na Kremnickej. Konkrétne dátumy sú 5.11.2023, 3.12.2023, 7.1.2024, 4.2.2024, 5.3.2024,7.4.2024, 5.5.2024 a 2.6.2024. Zároveň ich chceme publikovať na youtubovom kanáli Sestry Saleziánky a tiež na podcastových platformách FMA slk

Dagmara Čepelová FMA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *