Sobotné popoludnie 16. septembra sa záhrada exercičného domu v Marianke zaplnila hojnou prítomnosťou priateľov bratov tešiteľov, farníkov a tých, ktorým je pokoj tohto Sanktuária blízky ich srdcu.

Komunita bratov tešiteľov spolu s pani Zuzanou Bundovou zorganizovala Farský piknik bohatý na akcie. Začali ho slávením Eucharistie, počas ktorej otec Faustyn Wesołowski priblížil Božie Slovo. Potom pódium zaplnili hudobníci, hry a zábava pre starších i mladších. Deti mali možnosť pozrieť si divadielko Jaštera Jesetera a stretnutie ukončili chutným gulášom manželov Cilovcov. Kláštornú záhradu navštívilo takmer 200 ľudí a zábava trvala do 21,00 hod.

p. Michal M. Krysztofowicz, CCG