Slovenská provincia sestier Congregatio Jesu má novú provinciálnu predstavenú, ktorá bola vymenovaná generálnou predstavenou Sr. Veronicou Fuhrmann dňa 15. mája 2024. Stala sa ňou sestra Júlia Milčová, ktorá prevezme úrad provinciálnej predstavenej 1. decembra 2024.

Sestra Júlia Magdaléna Milčová sa narodila v roku 1969 v Humennom. Do Congregatio Jesu vstúpila v septembri 1989. Študovala na Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Trnavskej univerzite so sídlom v Trnave, kde ukončila štúdium v odbore psychológia. Po absolvovaní štúdia pôsobila vo formácii mladých sestier ako vedúca postulátu, sócius v noviciáte a vo formácii junioriek. V rokoch 2003 – 2005 pracovala ako provinciálna sekretárka a v rokoch 2006 – 2012 bola provinciálnou predstavenou Slovenskej provincie Congregatio Jesu.

Po ukončení služby provinciálnej predstavenej pracovala v školskej a farskej katechéze v Banskej Bystrici, v rokoch 2015 – 2018 bola členkou medzinárodnej komunity v Jeruzaleme, kde pôsobila v pastoračnej službe pre kresťanské dievčatá na Schmidt škole. Od roku 2018 pracuje na Slovenskej katolíckej misii v Mníchove. Zároveň zastáva službu provinciálnej asistentky.

KVRPS informovala sr. Luciana, CJ, provinciálna sekretárka