Dňa 15. septembra 1673 pápež Klement X. udelil súhlas rakúsko-uhorskej kapucínskej provincii na založenie kláštorov v Bratislave a v Pezinku. Dňa 10. júna 1674 boli kapucíni uvedení do Pezinka, do svojho prvého pôsobiska v Uhorsku.

Slávnosť 350. výročia príchodu kapucínov do Pezinka začne slávením ďakovnej svätej omše a bude pokračovať hudobným a kultúrnym programom v kláštornej záhrade a v priestoroch kláštora. Čaká nás program pre deti, hudobný festival Kapucínfest, diskusia bratov a historikov o minulosti a súčasnosti, výklad a sprevádzanie kostolom a kláštorom ako aj divadelné predstavenie Rytier v hrdzavom brnení v starobylom refektári kláštora.

Program pripravujú mnohí bratia, ktorí sa do Pezinka zídu v deň slávnosti. Srdečne vás pozývame osláviť toto výnimočné jubileum spolu s nami.


Pri príležitosti 350 rokov prítomnosti uprostred konkrétnej krajiny, na jednom mieste, v jednom z pôvabných miest na úpätí Malých Karpát, vydali kapucíni menšiu knižnú novinku, v ktorej autor mapuje prvé stopy kapucínov na našom území od konca 16. storočia i jednotlivé kroky, ktoré vyústili do ich usídlenia v Pezinku, ktorý sa stal prvým miestom v Uhorsku, s ktorým natrvalo spojili svoj život i pôsobenie. Autor, kapucín a filozof, tvrdí, že krajina i mesto sú ako text, ktorý je potrebné čítať, ktorý je potrebné sa naučiť čítať a že len tak nám krajina sprístupní príbeh, ktorý je našim príbehom, ktorý sa stane našim príbehom.

Knihu si môžete kúpiť v kapucínskych kláštoroch, v kníhkupectvách alebo objednať priamo od vydavateľa (minor@kapucin.sk). Rovnako bude k dispozícii počas osláv výročia v pezinskom kapucínskom kláštore v sobotu 8. 6. 2024. Bližšie informácie o knihe nájdete na: https://www.researchgate.net/publication/380977528_Moje_nohy_si_postavil_do_sirej_krajiny

Ladislav Tkáčik, OFMCap / kapucini.sk