Prelom mesiacov máj a jún 2024 sa niesol v duchu úprimných modlitieb všetkých sestier z Kongregácie sestier Božského Vykupiteľa. Od 1. júna 2024 je sr. M. Rudolfa Ondrušová menovaná ako provinciálna predstavená Slovenskej provincie SDR. Delegátky na provinciálnej kapitule mali za úlohu zvoliť radkyne, ktorými sa stali sr. M. Filotea Užáková, sr. Marietta Eliašová, sr. M. Blanka Kendrová a sr. Jana Františka Gareková.

Je to príležitosť vysloviť vďaku za doterajšie vedenie provincie provinciálnej predstavenej sestre M. Dárii Motykovej, jej radkyniam – sr. M. Mechtilde Haburajovej, sr. M. Školastike Štutikovej, sr. M. Oktávii Kolačkovskej a sr. M. Filotei Užákovej, ako aj provinciálnej ekonómke sr. M. Benigne Strýčkovej. Úprimné Pán Boh zaplať za darovanie srdca v tejto službe!

Nech Boží Duch napĺňa každý okamih našich životov nekonečnou Božou múdrosťou, láskou a dobrotou, aby sa dielo blahoslavenej Alfonzy Márie šírilo aj v dnešných časoch a prinieslo tomuto svetu vzácny dar vykúpenia.

Zdroj: sdr.sk