Na Rohožkovej kapitule sa v Okoličnom dnes, 1. júna 2024, stretlo 119 zo 139 členiek Slovenskej provincie Kongregácie školských sestier sv. Františka. Rohožková kapitula sa konala pri príležitosti františkánskych jubileí, keďže v týchto rokoch slávime 800. výročie významných udalostí zo života sv. Františka a súčasne sa v tomto roku pripravujeme Rokom modlitby na Jubilejný rok 2025.

Provinciálna predstavená, sestra Rafaela Zvrškovcová, OSF, sestry vyzvala: „Jubileum je vždy pozvaním oslavovať, ďakovať, chváliť Boha za to, čo nám doprial. Na to, aby sme to mohli robiť s čistým a slobodným srdcom, potrebujeme sa na jubileum pripraviť a prežiť ho ako čas oslobodenia, odpustenia, prepustenia, tak ako nám hovorí Pán v knihe Levitikus 25, 10: „Päťdesiaty rok zasväťte! Ohláste slobodu pre všetkých obyvateľov krajiny! Má to byť pre nich jubilejný (milostivý) rok.“

Dodala ešte: „Doprajme si navzájom milostivý rok. Rozviažme všetky povrazy neodpustenia, rozlámme okovy, ktorými spútavame tých druhých a tým aj sami seba. Dajme si navzájom novú šancu a tak ako hovorí sv. František pred svojou smrťou, „Začnime, lebo sme ešte nič neurobili“. Skúsme opäť Pánovi ponúknuť svoje rany, ktoré sme si aj medzi sebou navzájom vedome, či nevedome uštedrili, aby ich premenil na oslávené stigmy, ktoré môžu zažiariť tomuto zranenému a zmätenému svetu.“

Pozvaným hosťom bol br. Peter Vician, OFMCap ktorý sa prihovoril v úvode stretnutia, aj pri svätej omši. V zdieľaní v skupinkách sa sestry rozprávali o tom, čo im dalo odpustenie. V programe bol dostatok času na neformálne stretnutia medzi sestrami a na prežívanie sesterstva.


Rohožková kapitula je neformálne stretnutie sestier provincie, ktoré má pôvod v stretnutiach bratov, ktoré mali už za života sv. Františka v Assisi, kde sa zišlo aj 5000 bratov a keďže nemali kde bývať, spali na rohožkách. 

Kongregácia školských sestier sv. Františka vznikla v roku 1843 v rakúskom Grazi. Jej zakladateľkou bola sestra Františka Antónia Lamplová. V súčasnosti žije vo svete 314 sestier v ôsmich krajinách (Česká republika, USA, Taliansko, Slovensko, Chile, India, Kazachstan, Kirgizsko). Slovenská provincia školských sestier sv. Františka má 139 sestier, ktoré pôsobia v šestnástich komunitách v siedmich slovenských diecézach: pracujú na rôznych typoch škôl – od materských škôl až po univerzitu; v sociálnej oblasti i v zdravotníctve. Sestry sa aktívne angažujú vo farskej pastorácii a v novej evanjelizácii. Slovenské sestry pôsobia aj na misiách v Strednej Ázii. Viac o školských sestrách nájdete na skolskesestry.sk.

Františka Čačková, OSF