V tlačenej podobe je na svete deviate číslo ročenky pre františkánske štúdia, historické a humanitné vedy Studia Capuccinorum Boziniensia. Číslo si môžete objednať mailom, prípadne onedlho zaobstarať aj v kníhkupectvách.

Môžete si v ňom prečítať tieto štúdie: „Danteho františkánstvo“ od Giuseppe Mazzottu; „Dominik Mokoš OFM (1718 – 1776) a jeho kazateľská tvorba (Východiská a možnosti výskumu)“ od Angely Škovierovej; „‘Svatí z katakomb’ v kostele Narození Páně v pražské Loretě“ od Marie Vymazalovej; „Velký kostel menších bratří (Stavební vývoj  konventního chrámu sv. Ducha v Opavě)“ od Lucie Augustinkovej a filozofické texty: „Normalita ako predpoklad skúsenosti“ od Daniely Bendžalovej a „Ako mlčí obraz?“ od Ladislava Tkáčika.

Medzi „varia“ je zaradená rozsiahlejšia správa „Projekt Historical and Theological Lexicon of the Septuagint: Príklad hesla εὐλογεῖν ‘zvelebovať/žehnať’ od Heleny Panczovej a list generálnych ministrov pri príležitosti 750. výročia smrti svätého Bonaventúru „Svätý Bonaventúra, hlas, ktorý je aktuálny aj dnes.“

Medzi „censurae librorum“ nájdete recenzie na novinky Ivana Geráta (ed.) „Téma Troch kráľov v umení a kultúre“, Stéphana Bretona (ed.) „Penser le silence“, Charlesa Bobanta „L’art et le monde. Une esthetique phénoménologique“ a Güntera Figala „Ästhetik der Architektur“.

Ročenka Studia Capuccinorum Boziniensia je jediným recenzovaným vedeckým periodikom pre františkánske štúdia, humanitné a historické vedy vydávaným na Slovensku (ISSN 2585-8025). Predmetom publikovania v Studia Capuccinorum Boziniensia sú historické pramene, ich kritické edície, filozofické a teologické štúdie, štúdie z oblasti ostatných humanitných a historických vied, aktuálne dokumenty a recenzie, pri zachovaní vysokých publikačných štandardov a etiky.

Ladislav Tkáčik, šéfredaktor

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *