Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa slávi 100 rokov vzniku Slovenskej provincie. Sestry z tejto rehole slúžia v školách, nemocniciach, misiách či na biskupských úradoch.

Čo pre nich znamená toto výročie, sa Andrea Eliášová pýtala postulátorky procesu blahorečenia, zakladateľky rehole Matky Alfonzy Márie, sestry Kataríny Krištofovej.

„Sme generáciou, ktorá má milosť sláviť 100 rokov od zriadenia provincie. Myslím, že máme tiež milosť preniesť štafetu rehoľného života do ďalšej storočnice a za to nech je oslávený trojjediný Boh,“ hovorí Krištofová.

Ktoré výzvy stoja v najbližších rokoch pred rehoľou na Slovensku ako priorita?

„Jednoducho povedané, našou prioritou je byť blízko človeku. Teda chudobných a chorých, slúžiť Kristovi, starať sa o integrálny rozvoj človeka a hájiť ľudskú dôstojnosť, aj zmierňovať telesné a duševné utrpenie každého druhu. Ľudia netrpia len materiálne, ale aj duchovne.“

Sestra Katarína, ako vnímate šírenie charizmy vašej zakladateľky, Matky Alfonzy Márie Eppingerovej cez laičky?

„Našu zodpovednosť voči ním berieme veľmi vážne tým, že ponúkame laikom účasť na charizme laickým členstvom pod názvom Duchovná rodina a sprevádzame laických spolupracovníkov v kresťanskom duchu. Vieme, že rodina je základná bunka spoločnosti a práve laici, ktorí žijú v rodinách, sú pre nás veľmi dôležití, pretože výchovou detí priamo prispievajú k rozvoju spoločnosti. Spolu s laikmi a laickými členmi, ktorí sú našimi predĺženými rukami, keď to môžme tak povedať, chceme v Cirkvi a vo svete a hlavne v rodinách vydávať ľuďom svedectvo o milosrdnej Božej láske, ktorá sa nám zjavila v Ježišovi Kristovi.“

Zdroj: TK KBS
Foto: sdr.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *