V pondelok 4. marca 2024 začala v Nitre, v Misijnom dome Matky Božej na Kalvárii, XIII. Provinciálna kapitula Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova.

V Nitre sa zišlo 23 kapitulárov, 11 na základe úradu a 11 zvolených delegátov ako aj jeden zástupca spolubratov v dočasných sľuboch. Spolu s hosťami, provinciálnou predstavenou SSpS a zástupcom Misijnej rodiny, budú od 4. do 6. marca rokovať o stave, prítomnosti, službe, i budúcom smerovaní provincie, ktorá teritoriálne zahŕňa Slovenskú a Českú republiku.

Provinciálna kapitula začala spoločnou svätou omšou v komunitnej kaplnke. Predsedal jej bývalý provinciál Slovenskej provincie, P. Pavol Kruták, ktorý sa prítomným prihovoril v krátkej homílii. Program pokračoval meditáciou, ktorú predniesol P. Peter Dušička. Po meditácii sa kapitulári a hostia zišli na svoje prvé zasadnutie v aule Misijného domu v Nitre, kde XIII. Provinciálnu kapitulu oficiálne otvoril provinciál Slovenskej provincie, P. Marek Vaňuš.

Cieľom kapituly je, v duchu príprav na IX. Generálnu kapitulu SVD, ktorá sa uskutoční v lete 2024, uvažovať nad obnovou nášho rehoľného života a apoštolského života v zmysle hesla: „Nech svieti naše svetlo pred ľuďmi.“ (Mt 5,16), aby sme boli „Verní a tvoriví učeníci v zranenom svete.

V súčasnosti má Slovenská provincia štyridsaťosem členov v doživotných sľuboch, ktorí tvoria medzinárodné spoločenstvo – členovia provincie pochádzajú zo Slovenska, Česka, Poľska, Vietnamu, Indie a Indonézie. Provincia má i jedenásť seminaristov (opäť tvoriacich medzinárodné spoločenstvo: štyria z Afriky, traja z Vietnamu, jeden z Česka a traja zo Slovenska). Desiati študujú na Slovensku, jeden je na študijnom pobyte v Austrálii. Ďalších dvadsaťpäť misionárov verbistov zo Slovenska pôsobí v zahraničných misiách.

Kapitulári, prosia o modlitbu, aby Duch Svätý viedol ich stretnutie a ukázal im cestu, ktorou majú ako misionári Božieho Slova kráčať v ohlasovaní Božieho kráľovstva.

Text: Tomáš Gerboc SVD
Foto: Martin Štefanec SVD, Tomáš Gerboc SVD

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *