V dňoch 1. – 4. februára 2024 sa zišli zasvätené osoby v Ríme ako pútnici kráčajúci v nádeji, ako súčasť prípravy na slávenie jubilejného roka 2025, ktoré organizovalo Dikastérium pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života.

Zhromaždenie tvorilo okolo 250 zasvätených zo 60 krajín – kňazov, rehoľných sestier, členov sekulárnych inštitútov a zasvätených panien (ordo virginum). Zo Slovenska boli štyria účastníci: za KVRPS o. Juraj Ďurnek, SChP a sr. Renáta Jamborová, SSS, sestra zo sekulárneho inštitútu a jedna zasvätená panna.

Program bol veľmi bohatý, plný dynamiky cesty kráčania a povzbudenia. Stretnutie sprevádzal kardinál Joao Braz de Avíz, prefekt Dikastéria. Prvý deň sa niesol v téme Veriaci s nádejou.  Stretnutie malo konferenčný charakter sedenia boli podobné synodálnemu štýlu biskupov (okrúhle stoly po 8 účastníkoch). Zazneli tiež prednášky na témy Čo je to dialóg, Veriť v nádej, Spomínanie na prejdenú cestu.

Druhý deň pokračoval témami ako Rásť v milosrdnej láske a Radosť a vyčerpanosť. 

Tretí deň sa z účastníkov stali pútnici po stopách sv. Petra a Pavla v téme Kráčať v sile viery. Štvrtý, záverečný deň sa niesol v duchu témy Svedkovia nádeje

Jedna zo slovenských účastníčok stretnutia sa podelila o svoje dojmy: „Začali sme synodálnym načúvaním a delením sa. Následne podporení prednáškami, zdieľaním a spoločnými výstupmi sme sa presunuli na spoločne slávenie svätej omše v Bazilike sv. Petra spolu so Svätým Otcom Františkom. Homíliu možno nájsť na stránke Vatican News. Tretí deň sa z nás stali putnici, ktorí sa zastavili na troch miestach a v troch Bazilikách, (v Katakombách sv. Kalixta, Santa Maria Magore, St. Praseede, Bazilike Svätého Kríža z Jeruzalema a Lateranskej Baziliky – sväté schody) kde sme si spoločne vypočuli stať zo Svätého Písma, a svedectvo života v súvislosti s vybranou krajinou a jej výzvou na ceste zmierenia resp. šírenia nádeje a pokoja. Naše spoločné putovanie sme zakončili v Aule Pavla VI., kde sme sa spoločne pozreli na ovocie prežitého času, ukončili modlitbou a prosbami za celý svet a pokoj a požehnaním Svätého Otca na námestí počas modlitby “Anjel Pána”. Boli sme vyslaní ako učeníci späť do svojich krajín, aby sme niesli nádej, pokoj a zmierenie. Dynamiku v ktorej je život a ktorá zjednocuje. Iba ten kto sa sám obrátil,  môže pomáhať k obráteniu a byť svedectvom viery aj pre iných.“

Stretnutie bolo veľkým obohatením a skúsenosťou Turíc a Ducha Svätého v spleti rôznych jazykov, kultúr a národností – napriek rozdielnosti spojení duchom viery, jednoty a radosti. „Tešíme sa na najbližšie slávenia zasväteného života 2. februára 2025 a tiež na svetové slávenie zasväteného života 8. – 12. októbra 2025,“ dodala účastníčka stretnutia.

Renáta Jamborová, SSS