Generálna predstavená Inštitútu dcér Márie Pomocnice sr. Chiara Cazzuola, FMA po predchádzajúcej konzultácii v provinciálnej komunite, menovala na obdobie rokov 2024 -2030 novú provinciálnu predstavenú Slovenskej provincie sv. Jána Bosca sr. Janu Kurkinovú, FMA.

Sr. Jana v súčasnej dobe pôsobí ako predstavená komunity sv. Jozefa v Bratislave – Petržalke. Službu prevezme 4. augusta 2024 v Badíne po ukončení 6-ročného mandátu súčasnej provinciálnej predstavenej sr. Moniky Skalovej, FMA. 

Stručný životopis sr. Jany Kurkinovej.

Informovala Dagmara Čepelová, FMA