Aby sme si mohli vychutnať zimnú prírodu, spoločné stretnutie mužských a ženských noviciátov sme naplánovali na začiatok roka do Tatier. Konalo sa v dňoch 26. – 28. 1. 2024, ubytovaní sme boli v penzión Caritas v Dolnom Smokovci. Zamestnanci Spišskej katolíckej charity sa o nás dobre postarali, mali sme k dispozícii kaplnku a miestnosť na stretávanie. Tentokrát sme nepozývali žiadneho hosťa „zvonku“, pretože svojimi prednáškami nás obohatil Karol Švarc OFM, novicmajster františkánov, ktorý má za sebou 7 rokov biblických štúdií v Jeruzaleme. Pripravil si pre nás prednášky na tému Biblické príklady spirituality zdola a tiež otázky na samostatnú reflexiu a potom zdieľanie v skupinách.

Spolu nás bolo 16. Prišlo 6 noviciek, 5 magistier, 2 františkánski novici so svojím magistrom Karolom a organizátori – sr. Brigita a br. Reginald. Tatry nás privítali odeté do biela. Hoci sme túto zimu zažili pár dní so snehom, väčšinou o ňom iba snívame, takže sme hneď mali pocit vstupu do vzácneho priestoru a času. V piatok večer sa predstavovali jednotlivé noviciáty. Okrem videí a prezentácií s fotkami sme si vypočuli aj báseň a sledovali pantomímu o noviciátnom dni. Vážnosť sa miešala s humorom a okrem toho, čo by sme sa mohli dozvedieť z oficiálnych materiálov a stránok reholí, sme mali možnosť trošku nahliadnuť aj „za oponu“ života v noviciáte vďaka dôvere, ktorú na týchto stretnutiach rozvíjame.

V sobotu dopoludnia nás br. Karol začal uvádzať do sveta spirituality zdola. Podľa vzoru svojich pedagógov priniesol plnú krabicu kníh. Začal predstavovaním rozprávok, najmä takých, v ktorých malé a krehké postavy majú vykonať veľké veci alebo nás jednoducho majú pozývať späť k detskej úprimnosti. Karol stručne uviedol dejinné korene spirituality zdola v monastickej tradícii a v takých postavách, ako boli sv. Anton, Evagrius Ponticus a Ján Kasián. Začali sme aj s biblickými citátmi a biblickými postavami. Pred prestávkou sme dostali ako úlohu prečítať si krátku rozprávku od bratov Grimmovcov s názvom Rozprávka o troch rečiach a k tomu tri otázky, ktoré nám mali pomôcť odhaľovať duchovný význam rozprávky. Jednu skupinu tvorili novicky a novici, druhú magistry noviciek, magister novicov a organizátori. Všetci sme boli povzbudení duchovným bohatstvom, ktoré sa pred nami odkrylo v zdieľaní.

Poobede sme vyrazili do zimnej rozprávky na Hrebienok. Počas prechádzky bola príležitosť porozprávať sa, vychutnať krásu prírody a sneženie. Na Hrebienku sme mohli obdivovať ľadovú krásu umelcov. Počas celej zimy sa návštevníkom ľadového dómu tentokrát ponúka ľadová podoba Westminsterského opátstva, gotického chrámu, ktorý je od roku 1066 miestom korunovácie anglických panovníkov. Okrem toho sa práve počas toho víkendu konal 10. ročník súťaže v tvorbe ľadových sôch pod názvom Tatry Ice Master. Zúčastnilo sa jej 10 tímov z rôznych krajín a vytvárali umelecké diela na tému Láska, porozumenie a mier.

Večer sme mali spoločnú rekreáciu. Namiesto stolových hier, ktoré sú niekedy celkom náročné na rozmýšľanie, sme sa takpovediac vrátili do detských čias. Napríklad pri hre Pterodaktyl stačí trochu natrénovať pery a vyslovovať toto meno tak, aby pri tom nebolo vidieť zuby. A kto chcel, mohol na oživenie pridať zvuk tohto prehistorického lietajúceho jaštera. Veľký úspech mala aj hra, ktorú si asi pred 25 rokmi sami vytvorili krížové sestry. Dvojica si vždy vytiahla po jednom lístku z kôpky otázok a jednom z kôpky odpovedí. Keď nás už boleli bruchá od smiechu, nechali sme novicov a novicky byť ešte spolu, pretože väčšina z nich trávi noviciát bez rovesníkov.

V nedeľu br. Karol dokončil svoje uvedenie do biblických príkladov spirituality zdola. Stručne sme prechádzali biblické postavy, ktoré výrazne poznamenalo stretnutie s vlastnou krehkosťou: Noe, Abrahám, Jakub, Júda, Tamar, Ruben, Rachab, Mojžiš, Samson, Samuel, Héli, Saul, Dávid, Šalamún, Jonáš a tiež apoštoli Peter a Tomáš. Nasledovalo mnoho citátov, v ktorých sa objavovala symbolika poníženia a povýšenia, zostupovania a vystupovania, smerovania dole a hore, malosti a veľkosti, slabosti a sily. Spolu nám ukázali hĺbku a múdrosť Písma a my sme si novým spôsobom poprepájali miesta, ktorých súvis sme predtým nevideli. To všetko nám pomohlo ešte viac chápať svätosť ako cestu vzťahov: k Bohu, k druhým a k sebe – byť tým, kým mám byť podľa Božej vôle.

Akousi kostrou nášho stretnutia bol čas v kaplnke – na svätej omši, pri modlitbe breviára, na adorácii. Do modlitby sme vkladali vďačnosť za dar povolania a za možnosť vzájomnej podpory na ceste zasvätenia.

Brigita Puchalová, SMVS a Reginald Slavkovský, OP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *