Sestry Premonštrátky hľadajú podporu pre kompletnú úpravu záhrady v Duchovnom centre sv. Norberta vo Vrbovom. Ich zámerom je zriadiť na mieste ,biblickú záhradu‘.

V Duchovnom centre sv. Norberta ponúkajú sestry ľuďom možnosť stíšenia sa, adorácie Ježiša Krista prítomného v Eucharistii a v Božom slove, slávenia liturgie a prežívania spoločenstva. Súčasťou centra sú priestory záhrady, ktorá vyžaduje kompletnú úpravu. „Preto sme sa rozhodli využiť i tieto priestory na skúsenosť s Božím slovom,“ píšu sestry. Vytvoriť chcú biblické miesta ako „Jakubovu studňu“ a „pri nej skúsenosť rozhovoru Samaritánky s Ježišom a ním ponúknutú živú vodu.“ „Tiež skúsenosť ,Mojžišovho horiaceho kríka‘ ako miesta, ktoré Boh nazýva svätým a kde je potrebné sa vyzuť a prijať Božie pozvanie do osobného poslania. Ako i ďalšie miesta dialógu. 

Sestry chcú tým  vytvoriť odpočinkové miesta pre rodiny i spoločenstvá i jednoduché osobné miesta stretnutia v Božej prírode. Podporiť ich zámer je možné ľubovoľným príspevkom na číslo účtu SK92 1111 0000 0017 1456 2018 (UniCredit Bank). „Vopred vám ďakujeme za modlitbovú podporu i akúkoľvek finančnú pomoc pri realizovaní tohto diela,“ dodávajú sestry Premonštrátky. 

Zdroj: TK KBS