V poľskom Zakopanom sa 29. mája až 2. júna stretli európski koordinátori pre prácu s médiami v rámci rehole Spoločnosti Božieho Slova. Toto stretnutie prebiehalo v Misijnom dome a zúčastnili sa ho verbisti z Portugalska, Španielska, Slovenska, Poľska, régie Ural, Írsko-Britskej provincie, Nemecka a Európskej centrálnej provincie SVD zahrňujúcej krajiny Rakúsko, Chorvátsko, Švajčiarsko, Francúzsko.

Zo Slovenska sa tohto stretnutia zúčastnil P. Martin Štefanec SVD, koordinátor komunikácie Slovenskej provincie SVD, P. Václav Mucha SVD, Slovák, ktorý však pôsobí v médiách pre nemeckú provinciu SVD a P. Peter Kubík SVD, zonálny koordinátor SVD pre Európu.

Na stretnutí si prítomní vymieňali skúsenosti v oblasti digitálnych technológii a ich efektívnom využívaní. Konkrétne to, ako urobiť kvatlitný a obsahom oslovujúci videostream z kresťanských podujatí, ďalej využívanie programov s umelou inteligenciou pri práci s fotografiami a ich úpravou, ale tiež i to, ako vložiť do spoločnej databanky fotografie z misií určené do tlačených publikácii, aby boli voľne dostupné pre verbistov v ktorejkoľvek krajine. Stretnutie bolo inšpiratívne a tak sa opäť posilnila spolupráca v oblasti médií v rámci Spoločnosti Božieho Slova.

Zdroj: TK KBS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *