V provinciálnom dome Spoločnosti dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre sa konala v nedeľu slávnosť, pri ktorej si pripomenuli storočnicu narodenia sestry Kajetány. Za všetky milosti, požehnanie a za každú službu, ktorú vykonávala i za všetkých chudobných, ktorým mohla slúžiť, poďakovala pri svätej omši.

V kruhu najbližších príbuzných a spolusestier ju slávil provinciálny direktor Jozef Mrocek, CM. V závere svätej omše zaznela na poďakovanie aj pieseň Kráľovná nebies, ktorej text napísal dnes už zosnulý rodný brat s. Kajetány – Viktor Magdolen. Po obede si sestra Kajetána zaspomínala na prežité chvíle, na miesta kde slúžila. Na otázku príbuzných, či neľutuje, že zasvätila svoj život Bohu, rozhodne odpovedala:

„Neľutujem ani jediný okamih, ani jedinú chvíľu odkedy vstúpila do Spoločnosti dcér kresťanskej lásky. Nikdy by som nebola pomyslela, že sa dožijem takejto chvíle. Vrúcne ďakujem Pánu Bohu za ochranu, jeho požehnanie, že ma sprevádzal všade kam som išla slúžiť,“ tlmočia jej slová sestry vincentky.

Sprevádzajme sestru Kajetánu aj my svojimi modlitbami, aby ju Pán žehnal a sprevádzal i v nasledujúcich rokoch jej pozemského života, uviedli vincentky.

Spoločnosť, ktorú založili svätý Vincent de Paul a svätá Lujza de Marillac v 17. storočí vo Francúzsku, je v Cirkvi známa pod názvom Spoločnosť dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, služobníc chudobných a podľa kánonického práva je Cirkvou uznaná ako spoločnosť apoštolského života.

Sestry pôsobia v školách, venujú sa deťom a mládeži, sú v službe starým a chorým ľuďom v hospicoch, v zariadeniach sociálnych služieb, v domácej opatrovateľskej službe, v službe ľuďom bez domova, starým a chorým kňazom, starým a chorým spolusestrám, vo farnostiach, v kňazskom seminári,… a „v škole Božieho Syna sa učia, že niet takej biedy, ktorá by im bola cudzia“ (Konštitúcie DKL).

Dcéry kresťanskej lásky s úctou slávia mariánske sviatky, denne sa modlia ruženec, prejavujú Panne Márii svoju detinskú lásku a vďačnosť, venujú sa mariánskym združeniam (Združenie mariánskej mládeže, Združenie zázračnej medaily). Sídlo slovenskej provincie je v Nitre. Je zároveň i miestom formácie pre sestry i pre laikov. Konajú sa tu duchovné cvičenia a iné akcie.

Zdroj: TK KBS / vincentky.sk / Archív Biskupstva Nitra

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *