V dňoch 1. – 2. mája 2023 Provinciálna kapitula Rehole piaristov na Slovensku zvolila nové vedenie provincie. Za pátra provinciála bol zvolený P. Stanislav Bujdák, SchP, aktuálne pôsobiaci v Trenčíne. Za asistenta pre rehoľný život bol zvolený P. Marek Kotras, SchP, aktuálne v nitrianskej komunite a za asistenta pre službu bol zvolený P. Juraj Ďurnek, SchP z komunity Prievidza.

Počas prvého dňa predniesli riaditelia piaristických škôl správu o činnosti a napĺňaní nového smerovania škôl – Víziu piaristických škôl. Vedenie jednotlivých škôl úzko spolupracuje na inováciách v spôsobe výučby a zameriava sa na mentoring učiteľov. Piaristi chcú, aby boli školy vedené v jednom spoločnom duchu s ohľadom na ich aktuálne potreby.

Riaditeľka Rehoľného školského úradu piaristov Anežka Kútiková vyslovila spokojnosť so systematickou prácou s vedeniami škôl a s koordinátormi mikroprojektov, ktoré prinášajú reálne zmeny. Ide napríklad o adaptačné stretnutia budúcich prvákov pred začiatkom školského roka, účasť na mentoringovom programe Premeny školy zvnútra od organizácie LEAF a stretnutia s partnermi a podporovateľmi škôl.

Kapitula schválila pokračovanie v inovatívnom smerovaní piaristických škôl a rozhodla aj o finančnej a materiálnej podpore tohto smerovania. Významným prvkom kapituly bola intenzívna práca v skupinách, ktorá podľa synodálneho procesu riešila otázky rehoľného života, služby a tiež pastorácie povolaní. Predseda tretieho rádu piaristov – Piaristickej fraternity na Slovensku – Miroslav Kotora kapitulné zhromaždenie informoval, že členovia sa pripravujú na skladanie večných sľubov a začali sa angažovať pri pastorácií rodičov a rodín.

Andrej Kmotorka

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *