Spoločnosť Božieho Slova (SVD, verbisti) si v tomto roku pripomína sto rokov svojej prítomnosti a pôsobenia na Slovensku a v Čechách. Slávnostné otvorenie jubilea bolo v nedeľu 15. januára o 10:00 v Kostole sv. Arnolda Janssena v Bratislave – Petržalke (na Krupinskej 2). Svätú omšu celebroval bratislavský arcibiskup metropolita Mons. Stanislav Zvolenský. Naživo ju priniesla Televízia LUX. 

„Tento čas je vhodnou príležitosťou pozrieť sa s vďakou voči dobrotivému Pánu Bohu späť na uplynulé roky. Sme si vedomí, že to, čo sa nám podarilo vykonať je predovšetkým vďaka jeho milosti. Budeme sa tiež viac pozerať a učiť sa aj od spolubratov, ktorí zasvätili celý svoj život misijnému poslaniu Cirkvi. Nájdeme medzi nimi doslova a do písmena hrdinov. Napriek obmedzeniam i väzeniam dokázali pokračovať v napĺňaní svojho poslania a s rizikom vychovávali novú generáciu verbistov. V mnohých krajinách celého sveta sú veľmi dobre zapísaní tí, ktorí tam s horlivosťou hlásali evanjelium. Tento rok je tiež príležitosťou poďakovať vám mnohým dobrodincom, podporovateľom misijnej myšlienky, šíriteľom nášho časopisu Hlasy z domova a z misií, Misijných kalendárov,“ píšu verbisti.

Na Slávnosť Zjavenia Pána začali novénu k sv. Arnoldovi Janssenovi, k dispozícii je na internetovej stránke: www.verbisti.sk. „Budeme sa spolu modliť, aby na nám jeho orodovanie dal silu Pán Boh verne napĺňať naše poslanie aj v budúcnosti,“ píšu verbisti.

Mottom Jubilea sú slová: „Kráčame s Božím Slovom.“ „Chceme teda počúvať, čo nám On hovorí v našom vnútri, čo nám hovorí vo svojom slove, vo Svätom Písme.

Toto je najistejšia cesta, po ktorej môžeme kráčať. Emauzskí učeníci kráčali do neistoty, nevedeli kde idú a čo majú robiť. Pri lámaní chleba spoznali, s kým kráčali. Vtedy si spomenuli, že im „horeli srdcia,“ keď počúvali toho, ktorý im otváral Písma. Potrebujeme a chceme mať tieto horiace srdcia. Ony sa zapaľujú tým, že kráčame s Ním a počúvame jeho slová. Toto je program pre našu budúcnosť. 

Prežívame našu prítomnosť. Chceme tento čas využiť na slávenie. Mali by byť dňami oslavy Boha, za to čo robí. Nech zaznejú slová vďaky ale predovšetkým, nech v našom vnútri je vďaka za to, čo vykonal Boh sám v srdciach neraz slabých ľudí, aby ich použil ako nositeľov a hlásateľov evanjelia na všetkých svetadieloch,“ píše v liste veriacim provinciál P. Pavol Kruták SVD. 

Storočnicu prítomnosti Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku pripomína špeciálne logo Jubilea 1923 – 2023. Na základe rozhodnutia Apoštolskej penitenciárie bude možné získať úplne odpustky pri príležitosti slávenia jubilejného roka – storočnice prítomnosti a pôsobenia Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a v Českej republike (od 15. januára 2023 do 22. októbra 2023).

Svätý Otec František zo srdca udeľuje apoštolské požehnanie provinciálovi P. Pavlovi Krutákovi a všetkým členom slovenskej provincie SVD pri príležitosti 100. výročia prítomnosti a misie Spoločnosti Božieho Slova na Slovensku a prostredníctvom príhovoru Blahoslavenej Panny Márie zvoláva hojnosť Božích milostí. K jubileu napísal pozdrav aj generálny predstavený SVD Paul Budi Kleden. K účastníkov osláv otvorenia jubilea sa prihovorí cez video aj 15. januára 2023. 

Viac o reholi je možné nájsť TU

Zdroj: TK KBS / verbisti.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *