Dnes, v piatok 16. decembra sa v Kongregácii Matiek Božieho Milosrdenstva začínajú modliť novénu pred sviatkami Narodenia Pána. „V tomto výnimočnom roku chceme aj vás pozvať k spoločnej modlitbe,“ píšu na stránke milosrdenstvo.sk.

Novéna pred slávnosťou Narodenia Pána

Roste, nebesia, z výsosti,
oblaky, dajte Spravodlivého;
otvor sa, zem, a zroď Spasiteľa.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,
príď a spas nás.
Bože Izraela, počúvaj,
ty čo tróniš nad cherubmi,
zaskvej sa pred svojím ľudom.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,
príď a spas nás.
Pane, Bože zástupov
obnov nás,
rozjasni svoju tvár a budeme spasení.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,
príď a spas nás.
Zhliadni z neba, podívaj sa
a navštív túto vinicu,
veď ju vysadila tvoja pravica.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,
príď a spas nás.
Ukáž nám, Pane, svoje milosrdenstvo,
a daj nám svoju spásu.

Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,
príď a spas nás.

Sláva Otcu i Synu
i Duchu Svätému
Pane, zníž nebesia a zostúp z nich,
príď a spas nás.

Anjel Pána zvestoval Panne Márii
a ona počala z Ducha Svätého.
Pane, vyslyš moju modlitbu,
a moje volanie nech dôjde ku tebe.

Modlime sa.

Pane, prosíme ťa, ukáž svoju moc a pomáhaj nám svojou božskou silou; nech tvoja milosrdná láska odstráni naše hriechy a urýchli príchod našej spásy. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. Amen.

_
Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva má súčasnosti 19 kláštorov v Poľsku a 9 v zahraničí (Bielorusko, Čechy, Kazachstan, Slovensko, Svätá Zem, Taliansko a USA).

Zdroj: TK KBS / milosrdenstvo.sk