Generálna kapitula Kongregácie milosrdných sestier – Satmárok s témou “Treba sa nám darovať Bohu, aby sme slúžili chudobným” (sv. Vincent de Paul) je pracovnou a volebnou kapitulou, ktorá sa koná každých šesť rokov.

Táto kapitula je výnimočná, lebo nebolo možné jej uskutočnenie počas pandémie a tak bola preložená o rok. Ďalšou výnimočnosťou tohto stretnutia je aj nové územno právne členenie Kongregácie.

Téma kapituly má aj evanjeliový podtext “Urobte všetko, čo vám povie” (Jn 2,5), z ktorého vychádzajú aj najurgentnejšie výzvy pre komunity sestier v postcovidovej dobe.

Počas týždňového zhromaždenia (7. – 13. mája 2022), ktoré sa bude konať vo Vrícku, bude 22 sestier voliť novú generálnu predstavenú a jej radu, a tiež skrze Ducha Svätého vnímať smerovanie spoločnosti na najbližších šesť rokov.

Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárky, SMVS (Sorores Misericordiae a Sancto Vincentio – Satmariensium) bola založená 29. augusta 1842 satmárskym biskupom Jánom Hámom. Sestry pôsobia na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, na Ukrajine, Albánsku a v Taliansku. Pracujú na rôznych typoch škôl, v sociálnej oblasti i v zdravotníctve.

Viac informácií: www.satmarky.sk alebo https://www.facebook.com/satmarky/

Hermana Matláková, SMVS