Mariánske námestie v Žiline lemujú historické budovy. Jednou z nich je kláštorný Kostol Obrátenia sv. Pavla, tzv. Sirotár, ktorý postavili jezuiti, no od roku 1990 ho spravujú bratia kapucíni. Na čelných fasádach kostola a kláštora od roku 2021 prebieha komplexné reštaurovanie. V rámci prebiehajúcej obnovy sa dňa 12. mája 2022 konalo po 170 rokoch prinavrátenie monogramu IHS na zreštaurovaný barokový štít medzi vežami.

Páter Jozef Šofranko, provinciálny predstavený jezuitov na Slovensku, požehnal monogram a vyjadril vďačnosť, že sa Ježišovo meno vracia na pôvodné miesto na chráme, ktorý jeho spolubratia stavali v rokoch 1740 – 1750. Symboliku i historický vývoj monogramu predstavil jezuita Jakub Garčár, pamiatkársky výklad, profiláciu štítu a proces výroby poskytli Vladimír Majtan, Peter Krušinský a zhotoviteľ celého diela Jan Janda. Programom sprevádzal prítomných novinárov koordinátor reštaurovania kapucín Tomáš Fusko, ktorý sa vyjadril: „Pre mňa osobne, ako pre kňaza a rehoľníka, to znamená veľa. Je to symbol, ktorý hovorí o Ježišovi Kristovi ako o Spasiteľovi a to je z pohľadu veriaceho veľmi silné. To, že ho bude vidieť z celého námestia, je tiež forma apoštolátu – hovorí o Bohu, ktorého chceme zvestovať, v ktorého sme uverili a chceme ho dávať ďalej v našich životoch.“

Reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky kostola a kláštora jezuitov pod správou Kapucínov na Slovensku sa uskutočňuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Priebeh obnovy môžete sledovať na stránke sirotarzilina.sk a môžete ho podporiť prostredníctvom Darujme.sk.

Text a foto: Františka Čačková, OSF