Sestry Kongregácie Dcér Božskej Lásky, ktoré sa ľudovo volajú sestry mariánky, sa v dňoch 13. – 16. januára 2022 stretli v Trnave na svojej 23. provinciálnej kapitule s témou Hľa, služobnica Pána (Lk 1,38). Spoločne hľadali smerovanie do nasledujúcich štyroch rokov života a služby v provincii.

Zároveň si zvolili nové provinciálne vedenie rehole.  Za provinciálnu predstavenú bola zvolená S.M. Timotea Šebeňová a za provinciálne radkyne – S.M. Michaela Ševčíková, FDC, S.M. Elisabeth Domoráková, FDC, S.M. Christiana Števárová, FDC a S.M. Terezka Gužiaková, FDC.

Na fotografii zľava:
             S.M. Michaela Ševčíková, FDC – provinciálna radkyňa
             S.M. Elisabeth Domoráková, FDC – provinciálna radkyňa
             S.M. Timotea Šebeňová – provinciálna predstavená
             S.M. Christiana Števárová, FDC – provinciálna radkyňa
             S.M. Terezka Gužiaková, FDC – provinciálna radkyňa

Zdroj: marianky.sk / S.M. Faustína Zaťková, FDC