100. výročie Slovenskej provincie dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul si 14. januára 2022 rehoľné sestry vincentky pripomenuli aj vo svojom provinciálnom dome v Nitre. Oslávili ho spoločnou modlitbou posv. ruženca, osobnými modlitbami i adoráciou, aby tak poďakovali za všetky udelené milosti a dobrodenia, ktorým sa im počas celého obdobia dostalo.

Oslavy storočnice vyvrcholili slávnostnou sv. omšou, ktorú v kaplnke provinciálneho domu v Nitre na Šindolke celebroval nitriansky pomocný biskup Mons. Peter Beňo spolu s provinciálnym direktorom P. Jozefom Mrocekom, bývalým provinciálnym direktorom P. Jozefom Garajom a duchovným správcom miestnej kaplnky Jánom Bulkom. Mons. Beňo sa vo svojom príhovore venoval pôsobeniu sestier vincentiek na Slovensku, a vyjadril  vďaku za ich službu Kristovi v chudobných a núdznych. Povzbudil prítomné sestry k odvážnemu nasadeniu sa v službe blížnym aj v dnešnej dobe, a poprial im hojnosť Božieho požehnania do ďalších dní a rokov.

Pred záverečným požehnaním provinciálny direktor P. Jozef Mrocek prečítal Dekrét Apoštolskej penitenciárie z Ríma, ktorá na základe právomocí udelila  dcéram kresťanskej lásky plnomocné odpustky na tento rok, najmä v 14. deň v každom mesiaci, ktoré možno získať za obvyklých podmienok. Odpustky sa vzťahujú  aj na  všetkých veriacich, ktorí navštívia kaplnky dcér kresťanskej lásky, s možnosťou obetovať ich aj za duše v očistci. Po liturgickej slávnosti sa sestry s biskupom Beňom a svojimi duchovnými stretli na malom agapé. Vincentky vyjadrili svoju víziu do budúcnosti slovami: „S odvahou lásky a v duchu hesla nášho nedávneho  generálneho zhromaždenia v Paríži – „Effeta“ – chceme s Božím požehnaním vykročiť aj do nastávajúcich dní v ústrety všetkým, ktorí to práve potrebujú, no zvlášť k tým najzraniteľnejším“.

Spoločnosť, ktorú založili svätý Vincent de Paul a svätá Lujza de Marillac v 17. storočí vo Francúzsku, je v Cirkvi známa pod názvom Spoločnosť dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul, služobníc chudobných a podľa kánonického práva je Cirkvou uznaná ako spoločnosť apoštolského života. Sestry pôsobia v školách, venujú sa deťom a mládeži, sú v službe starým a chorým ľuďom v hospicoch, v zariadeniach sociálnych služieb, v domácej opatrovateľskej službe, v službe ľuďom bez domova, starým a chorým kňazom, starým a chorým spolusestrám, vo farnostiach, v kňazskom seminári,… a „v škole Božieho Syna sa učia, že niet takej biedy, ktorá by im bola cudzia“ (Konštitúcie DKL). Dcéry kresťanskej lásky s úctou slávia mariánske sviatky, denne sa modlia ruženec, venujú sa mariánskym združeniam (Združenie mariánskej mládeže, Združenie zázračnej medaily). Sídlo slovenskej provincie je v Nitre. Je zároveň i miestom formácie pre sestry i pre laikov. Konajú sa tu duchovné cvičenia a iné akcie.

Zdroj: biskupstvo-nitra.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *