Vladyka Cyril Vasiľ SJ, apoštolský administrátor Košickej eparchie, v sprievode otca archimandritu Jaroslava Lajčiaka, košického protosynkela, sa v stredu 18. novembra stretol s provinciálnou predstavenou sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie. Nová predstavená sestra Emanuela Rindošová, spolu s jej zástupkyňou, sestrou Natanaelou Barnovou, prijali vladyku Cyrila v Provinciálnom dome v Prešove.

Návšteva Sestier služobníc sa začala krátkou modlitbou v kaplnke domu. Vladyka Cyril vyjadril túžbu po ďalšej spolupráci s ich kongregáciou. Zároveň poďakoval sestre predstavenej za neúnavnú prácu sestier a vytváranie rodinnej atmosféry na rôznych miestach ich pôsobenia v Košickej eparchii, predovšetkým na biskupskom úrade ako aj v katedrále. Pri rozhovore sa venovali aj aktuálnej situácii počas pandémie ako aj hľadaniu nových spôsobov ako zviditeľniť misiu a význam Kongregácie sestier služobníc.

Zdroj: TK KBS