Provinciál Spoločnosti Ježišovej na Slovensku Jozef Šofranko SJ zaslal osobitný list všetkým slovenským jezuitom. Reaguje v ňom na aktuálnu celospoločenskú situáciu na Slovensku, konkrétne na rozhodnutie vlády Slovenskej republiky o celoplošnom testovaní na Covid-19. P. Šofranko povzbudil spolubratov, aby zaujali zodpovedný postoj zasvätených ľudí. Zdôraznil, že „jezuiti majú poslanie byť zmierovateľmi v spoločnosti“ a že aj obaja ostatní pápeži nás vyzývajú, aby sme sa nebáli „ísť na hranice“.

V liste poukázal na to, že v súčasnosti sme v spoločnosti svedkami krízy úcty k autorite. Nerešpektujú sa starší, lebo ich myslenie je údajne mimo realitu dnešnej doby. Nerešpektuje sa vláda, lebo koná podľa nás nemúdro. Nerešpektujú sa predstavení, pretože nerozumejú našej situácii. A najnovšie sa nerešpektujú epidemiológovia, lebo my sa lepšie vyznáme v situácii, ktorú prežívame.

Členovia pandemickej komisie a ďalších zodpovedných inštitúcií sú dnes mnohými označovaní za nekompetentných. Vyčíta sa im, že situáciu neodhadli dobre, že reagujú neskoro a často menia svoje rozhodnutia. Musíme si ale uvedomiť, že sú to poprední odborníci, ktorým leží na srdci stav našej krajiny, osobitne zdravie a životy nás všetkých.

V ďalšej časti svojho listu P. Provinciál uznal, že je možné mať výhrady voči rozhodnutiam autority, rovnako je možné mať aj celkom iný názor. Ale vždy to musí byť spojené so zodpovednosťou – pred občanmi a nakoniec aj pred Bohom. Rozhodnutie o plošnom testovaní na Covid-19 podľa neho môžeme vnímať ako kontroverzné alebo nesprávne, no v prvom rade je to rozhodnutie príslušnej svetskej autority v rámci túžby dosiahnutia spoločného dobra. Toto rozhodnutie nás nijako neobmedzuje na živote viery a nie je ani sociálnou nespravodlivosťou.

V závere svojho listu P. Šofranko – v zmysle evanjelia „dajte cisárovi, čo je cisárovo“ – vyzval všetkých slovenských jezuitov rešpektovať svetskú autoritu a zúčastniť sa na plošnom testovaní. „Buďme zodpovední voči požiadavkám autorít, ktorým sme zverení, a spravme pri ochrane zdravia spolubratov a ľudí, medzi ktorými pôsobíme, maximum.“

Zdroj: jezuiti.sk