V mene Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) a všetkých zasvätených chcem aj ja vyjadriť úprimnú sústrasť k odchodu do večnosti Mons. Štefana Sečku, spišského diecézneho biskupa.

Duchovne sme spojení so Spišskou diecézou a ďakujeme Bohu za dar a službu o. biskupa Štefana, za jeho nasadenie pre dobro všade tam, kde pôsobil. Ako zástupcovia KVRPS sme mali možnosť zúčastniť sa na viacerých osobných stretnutiach s ním, hovoriť o oblastiach, ktoré mu boli zverené v rámci Konferencie biskupov Slovenska, či o potrebách jednotlivých reholí, ktoré pôsobia v jeho diecéze. Vítal nás s jeho typickou otvorenosťou a spontánnosťou, aj keď nie vždy boli naše stretnutia obsahovo jednoduché a ľahké.

Nech odpočíva v pokoji a nech sa prihovára za nás, za Cirkev na Slovensku u Pána, aby sme boli tými, ktorými máme byť a s odvahou a horlivosťou pokračovali v službe tým, ku ktorým sme poslaní. Nech sám Pán je mu odmenou za jeho veľkodušnosť, nech mu je milosrdný a daruje mu večnú radosť v Jeho blízkosti v nebi. Nech odpočíva v pokoji!

P. Václav Hypius, CSsR, predseda KVRPS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *