Na sviatok sv. Vincenta de Paul bola v nedeľu 27. septembra 2020 v meste Rožňave otvorená nová komunita Spoločnosti dcér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul.

Slávnostnú svätú omšu, ktorú slúžil dp. Roman Haško z Košíc, prišli spestriť spevom a hudbou tri spolusestry z košickej komunity, ku ktorej doteraz patril tento pridružený dom. Otec Roman vo svojej homílii povzbudil sestry tromi bodmi – ako to robieval sv. Vincent, a to: vernosťou v modlitbe, láskou k chudobným a pozornosťou k spoločenstvu.

Po svätej omši sestra Damiána, vizitátorka, prečítala dekrét zriadenia komunity a pripomenula začiatky tohto nového diela v prospech tých najnúdznejších v tomto kraji.

V komunite pôsobia tri sestry: jedna pracuje ako katechétka v Katolíckej základnej škole sv. Jána Nepomuckého a dve v Diecéznej charite Rožňava v službe ľuďom bez domova. Sestry sa venujú aj iným núdznym v meste a v okolí, zvlášť rómskym deťom.

Zdroj: vincentky.sk