Funkčné obdobie sestry Petry Sičákovej, SSNPM, v službe zástupkyne predsedu Konferencie vyšších rehoľných predstavených na Slovensku (KVRPS) sa ukončilo k 24. septembru 2020. Dočasne po nej úrad prevezme sr. Agnesa Jenčíková, CJ.

Sestra Agnesa Jenčíková, CJ

Sestra Petra ukončila službu vyššej rehoľnej predstavenej vo svojom inštitúte, tým aj členstvo v KVRPS, čo podľa Štatútu Konferencie znamená, že nemôže ďalej zastávať úlohu štatutárneho zástupcu. Uvoľnené miesto sa malo doplniť voľbou novej zástupkyne predsedu počas plánovaného septembrového riadneho Zhromaždenia KVRPS v Badíne. Z dôvodu pandémie koronavírusu sa však Zhromaždenie nekonalo, preto sa Rada KVRPS na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 30. 9. 2020 uzniesla, že úlohu zástupkyne predsedu prevezme dočasne od 1. 10. 2020 doterajšia členka rady, sestra Agnesa Jenčíková, provinciálna predstavená sestier Congregatio Jesu, a to na obdobie do konania riadneho Zhromaždenia KVRPS plánovaného na jar 2021.

Keďže sestra Petra bola aj predsedníčkou Zdravotnícko-sociálnej komisie KVRPS, túto jej službu dočasne prevzala sr. Alžbeta Mikulová, provinciálna predstavená Kongregácie Dcér sv. Františka Assiského. Sestra Petra bola menovaná za členku uvedenej komisie, aby sa zabezpečila kontinuita rozpracovanej agendy.

Konferenciu vyšších rehoľných predstavených na Slovensku tvorí 73 reholí, 45 ženských a 28 mužských, ktoré majú svojich rehoľníkov a rehoľné sestry v 446 rehoľných komunitách na Slovensku. Predsedom KVRPS je redemptorista páter Václav Hypius. Viac o ich živote ponúkajú stránky www.kvrps.sk a www.zasvatenyzivot.sk.

Jana Kurkinová, FMA, tajomníčka KVRPS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *