Česko – slovenská skupina Artteo sa kvôli epidemiologickým opatreniam stretla online. Týmto spôsobom sa rehoľní umelci zišli prvýkrát vo svojej trojročnej histórii. Pôvodne mali mať počas druhého októbrového víkendu sympózium na moravskom pútnickom mieste vo Vranove u Brna. Namiesto toho sa v tomto termíne spojili cez internet.

„Väčšina z nás neholduje práve tráveniu času online, radšej máme veci naživo. Ale za žiadnych okolností sme nechceli prísť o príležitosť nejakým spôsobom sa skontaktovať, a tak sme sa rozhodli pre webinár. Určite to stálo za to,“ zhodnotila podujatie spoluzakladateľka skupiny, sestra Eugénia Poláková, CJ.

Akcia sa v piatok večer rozbehla zoznamovacím programom a pokračovala v sobotu prednáškou na tému „Hľadanie maliarskeho jazyka v recipročnom vzťahu sakrálna a súčasnej maľby” v podaní dominikána Mannesa Marušáka. Brat Mannes zdôraznil, že vyprázdnený priestor v súčasnej sakrálnej architektúre i „poloprázdne“ miesto maliarskej tvorby so zameraním na sakrálnu tému poukazuje na zvláštny fenomén, ktorý je možné čítať na jednej strane ako istú dezorientovanosť, ale i výzvu k novej konfrontácii.

„Potrebujeme tvorbu, ktorá prinesie do priestoru – galerijného i sakrálneho – maľbu s adekvátnym jazykom, ktorý bude komunikatívny a súčasný. Ide o výzvu kritického výtvarného uvažovania v kontexte dejín, nových interpretácií. Hľadanie maliarskeho jazyka v recipročnom vzťahu sakrálna a súčasnej maľby je pohľad na maľbu, ktorá osciluje medzi samotným procesom maľby a maľbou samotnou, schopnosťou zachytenia a zaznamenanie stôp, ktoré odkazujú na Transcendentno,” vysvetlil brat Mannes.

V diskusii potom zaznelo, že je dôležité rozlíšiť medzi znakom a intenciou. Nie vždy to, čo nesie kresťanské znaky, musí byť zákonite aj sakrálne. Veľmi záleží na tom, či je umelec schopný komunikovať so súčasným umením a s ľuďmi, ktorí tvoria.

„Online stretnutie má svoje jedinečné výhody, pretože za týchto okolností sa k nám mohli pridať aj klauzúrne sestry, ktoré inak na naše akcie nechodia, ale zato nás výdatne podporujú svojimi modlitbami. Hranice a vzdialenosti tiež nerobili žiadne problémy, a tak sme medzi nami privítali účastníkov z rôznych koncov Českej aj Slovenskej republiky a dokonca aj z Rakúska.“ vysvetlila členka organizačného tímu sestra Miroslava Tarajová, FMA, ktorá bola administrátorkou stretnutia.

„Najviac ma zasiahla téma o význame prázdneho priestoru v umení. Je to jedinečný spôsob, ako vyjadriť prítomnosť Nevysloviteľného a Nedotknuteľného Boha. Bola to inšpirácia do mojej tvorby. Taktiež by som bol rád, keby takýto webinár nebol náš posledný, ale aby sme ho zorganizovali viackrát za rok, aby sme sa mohli spoločne pravidelne vzdelávať,“ uzavrel stretnutie spoluzakladateľ Artteo, Milan Doleček, OM z Vranova pri Brne.

Česko-slovenská skupina ARTTEO funguje od svojho zakladajúceho stretnutia v západočeskej Štekni v marci 2017. Na Slovensku ju pod svoju záštitu prijala Teologicko-spirituálna komisia Konferencie vyšších rehoľných predstavených. Hlavný dôvod stretávania členov spočíva vo vzájomnom spoznávaní sa a podpore rehoľníkov, ktorý sa venujú výtvarnej tvorbe. Ďalšie aspekty sú vzdelávanie sa a spoločné hľadanie, ako použiť dar umenia v službe evanjeliu.

Text: Andrea Miklovičová, FMA
Foto: Eugénia Poláková, CJ a Miroslava Tarajová, FMA

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *