V roku 2020 si pripomíname 70. výročie likvidácie kláštorov – násilného vyvezenia rehoľníkov z kláštorov komunistickým režimom počas tzv. Barbarskej noci, čím sa mal ukončiť život rehoľníkov a rehoľných komunít v bývalom Československu. Konferencia vyšších rehoľných predstavených na Slovensku prináša sériu dokumentov s názvom Barbarstvo moci, ktoré sprostredkúvajú svedectvo doby cez prizmu historických faktov a výpovedí svedkov. Súčasne ponúka v osobitných videách s názvom Svedectvom o barbarskej moci autentické výpovede tých, ktorí boli v čase Akcie K a Akcie R priamo v centre diania. V každom dokumente vystupujú členovia alebo členky z jednej slovenskej rehoľnej kongregácie.


Komunistický režim chcel zbaviť spoločnosť prítomnosti rehoľníkov a akýchkoľvek iných pre socialistickú spoločnosť politicky nespoľahlivých a nebezpečných živlov.

Preto po sústreďovacích a preškoľovacích táboroch vznikli ďalšie tábory. Mali to byť tábory vojenské, stali sa však pracovnými. Tí, ktorí nastúpili na túto čudnú vojenskú službu, boli využívaní na ťažké a životu nebezpečné práce.

Pomocné technické prápory vznikli prevažne v českej časti republiky. PTP sa delili na ľahké a ťažké. Úlohou vojakov v službe v ľahkých PTP boli predovšetkým stavebné práce, príslušníci ťažkých PTP pracovali pri ťažbe v povrchových a podzemných baniach či v oceliarňach.

Do PTP boli povolávaní najčastejšie synovia veľkostatkárov, veľkoobchodníkov, továrnikov a iných „vykorisťovateľov“, taktiež však rehoľníci, bohoslovci a kňazi, vojaci zahraničných jednotiek československej armády z obdobia druhej svetovej vojny a mnohí ďalší.

Príslušníci PTP boli len lacnou pracovnou silou, a tak vyzeral aj ich život. Štát sa o nich staral, ako vedel – zabezpečil im neľudské podmienky pre život a ponúkol im budúcnosť mentálne, fyzicky i psychicky zničených občanov. Len preto, že mali skutočný ideál a vyššie ciele – na rozdiel od ich tyranov.

Predchádzajúce diely Barbarstva moci a ďalšie príspevky k tejto téme nájdete TU.

© KVRPS