Trojdňovou duchovnou prípravou v Žiline začne v piatok 10. júla pre 23 členiek kapituly Provinciálna kapitula Kongregácie školských sestier sv. Františka. Kapitulu oficiálne otvoria slávnostné vešpery v nedeľu 12. júla a potrvá do 16. júla. Facilitátorom bude jezuita P. Ján Benkovský a ústrednou témou je otázka z rozhovoru emauzských učeníkov z Lukášovho evanjelia: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami rozprával…?“ (Lk 24, 32)

Pre sestry je to prvá časť kapituly, ktorá je časom zhodnotenia predchádzajúceho päťročného obdobia a súčasne prípravou na Generálnu kapitulu 2021 v Ríme, po ktorej bude nasledovať druhá časť, ku ktorej patrí aj voľba nového vedenia provincie.

Kongregáciu školských sestier sv. Františka tvorí 350 sestier pôsobiacich v Českej republike, USA, Taliansku, Chile, Indii a na misiách v Kazachstane, Kirgizsku a vo Vietname. Slovenská provincia má 147 členiek. Pôsobia v sedemnástich komunitách v šiestich slovenských diecézach, pracujú na rôznych typoch škôl – od materských škôl až po univerzitu, v sociálnej oblasti i v zdravotníctve. Sestry sa aktívne angažujú vo farskej pastorácii a v novej evanjelizácii. Slovenské sestry pôsobia aj na misiách v Strednej Ázii a v generaláte v Ríme.

-fc-