Dnes, 6. júla 2020 je to presne 90 rokov ako rektor Kolégia piaristov v Nitre P. Alexander Cserhelyi napísal túto správu: „S radosťou vám oznamujem veľkú zmenu, ktorá nastáva v našom rehoľnom živote, že od materinskej provincie samostatne budeme si riadiť svoju budúcnosť podľa intencii pátra generála. Čo máme robiť v tomto novom položení, upovedomím vás neskôr. Ale i dotiaľ prosím vašu pomoc, aby sme spoločnou prácou previedli vôľu nášho svätého Zakladateľa, výchovu mládeže in maius pietatis incrementum.“

Týmito slovami sa začína písať história samostatnej provincie Rehole piaristov na Slovensku. Samozrejme, piaristi neprišli na územie terajšieho Slovenska až v roku 1930. Prišli k nám už v roku 1642, kedy sa usídlili v Podolínci, ktorý patril v tom čase Poľském u kráľovstvu. Piaristi na našom území patrili do nemeckej provincie. V roku 1695 bola zriadená uhorská viceprovincia na čele s prievidzkým rektorom Eustachom. Od ich príchodu na Slovensko boli postupne zakladané kolégiá v: Podolínci (1642), Prievidzi (1666), Brezne (1673), Svätom Jure (1685), Nitre (1701), Krupine (1720), Ružomberku (1729), Sabinove (1740), Banskej Štiavnici (1772), Trenčíne (1772) a Leviciach (1815).

Po vzniku samostatnej Československej republiky v roku 1918 piaristi na Slovensku spravovali deväť gymnázií a jednu ľudovú školu. Medzi novovzniknutou Československou republikou a Svätou stolicou bola v roku 1928 podpísaná medzinárodná dohoda Modus vivendi, v ktorej sa písalo: “Kongregácie rehoľníkov a mníchov, ktoré majú svoje domy v Československu, nebudú podriadené provinciálnym domom v cudzine. Keby sa nemohla v Československu otvoriť provincia, vtedy také rehoľné domy československé budú podriadené priamo generalátu v Ríme. Za provinciálov a predstavených takých rehoľných domov, ktoré budú podriadené generalátu, budú vždy menovaný len občania československého štátu”. Preto nitriansky rektor P. Alexander Cserhelyi žiadal vytvorenie samostatnej slovenskej provincie. Generálny predstavený rehole piaristov P. Giuseppe del Buono na základe súhlasu Svätej stolice zriadil s účinnosťou od 6. júla 1930 Slovenskú provinciu. Do funkcie provinciála menoval P. Alexandra Cserhelyiho a za jeho asistentov P. Jozefa Braneckého a P. Leopolda Kalčoka. Ďalšími provinciálmi boli P. Jozef Branecký (1934 – 1947), P. Jozef Chura (1947 – 1969), P. Jozef Horvátik (1969 – 1993), P. Ernest Švec (1993 – 2003), P. Ján Kováč (2003 – 2015), P. Juraj Ďurnek (2015 – súčasnosť).

Od svojho vzniku prešla slovenská provincia rôznymi obdobiami pokoja i zápasov. Piaristi vychovali slovenskému národu významné osobnosti, ako napríklad biskupov Jána Vojtaššáka, Michala Bubniča, či Karola Kmeťka; kňaza – národovca Andreja Hlinku, spisovateľa Joža Nižňanského a maliarov Františka Belopotockého a Ľudovíta Fullu.

Výchovno-vzdelávacia činnosť rehole bola prerušená počas komunistického režimu po Barbarskej noci od roku 1950 až do Nežnej revolúcie v roku 1989. Návrat slobody znamenal aj návrat piaristov do škôl. A tak postupne piaristi prichádzali a obnovili činnosť svojich diel v Trenčíne, Nitre, Prievidzi a vo Svätom Jure. V súčasnosti na troch školách vychovávajú vyše 1500  žiakov.

Piaristi v súčasnosti hľadajú cestu ako premeniť svoje diela na školy, v ktorých by rástla nová generácia hodnotovo zakorenených ľudí, ktorí objavili svoju jedinečnosť, poslanie a sú pripravení pretvárať spoločnosť v láske k Pravde, Dobru a Kráse. Našou misou je dnes vzdelávanie a sprevádzanie mladého človeka v rodinnej atmosfére, aby spoznal, kým je, tvoril zdravé vzťahy, pripravil sa na život a získal duchovné bohatstvo.

Pri dnešnom výročí ďakujme za všetkých pátrov, bratov a piaristických spolupracovníkov, ktorí na Slovensku napĺňali priekopnícke vízie svätého Jozefa Kalazanského a modlime sa za budúcnosť piaristických škôl, aby rástli v zbožnosti a vede!

P.  Juraj Ďurnek, SchP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *