„Pán mi riekol: „…pôjdeš všade, kde ťa pošlem a povieš všetko, čo ti prikážem.“ Tieto slová zazneli nielen prorokovi Jeremiášovi, ale aj sestrám boromejkám, ktoré boli súčasťou farnosti Nitra Kalvária.

Komunita Kongregácie Milosrdných sestier svätého Karola Boromejského sa kvôli potrebám ich ďalšieho nasadenia v Českej republike rozhodla odísť z Nitry. Od roku 2015 podporovali sestry svojou službou členov Spoločnosti Božieho Slova v ich misii.

Pri vzájomnom sesterskom stretnutí, ktoré sa konalo 17. júna 2020 v priestoroch komunity Misijných sestier, sa rehoľné spoločenstvá kalvárskej farnosti poďakovali sestrám za ich priateľstvo, prítomnosť a službu. 

Dobrý Bože, sprevádzaj ich naďalej svojím požehnaním a priazňou!

sr. Jana, SSpS

Zdroj: ssps.sk