Malá rehoľná komunita Saleziánov dona Bosca v Sabinove končí svoje pôsobenie 30. júna 2020. Výchovné a duchovné dielo dona Bosca je prítomné v Sabinove už vyše tridsať rokov. Pokračovať v ňom budú i naďalej členovia miestnej skupiny Združenia saleziánov spolupracovníkov, ktorí tam vedú Saleziánske stredisko Panny Márie Pomocnice a pre deti a mladých počas celého roka ponúkajú pestré výchovné, duchovné i oddychové aktivity.

Rehoľná komunita Saleziánov dona Bosca v Sabinove bola prítomná od roku 2006, nebola však kánonicky samostatná, ale spolubratia, ktorí tam pôsobili, patrili po celý čas pod komunitu v Prešove. Provinciálna rada Saleziánov don Bosca na Slovensku na viacerých zasadnutiach prehodnocovala perspektívu tejto malej prítomnosti troch saleziánov a rozhodla o ukončení fungovania komunity v Sabinove ku 30. júnu 2020. V piatok 26. júna sa saleziáni spolupracovníci a mladí zo sabinovského oratória rozlúčili so saleziánmi pri svätej omši v kaplnke tamojšieho strediska.

Starostlivosť o saleziánske dielo v Sabinove naďalej zostáva – tak ako doteraz – pod patronátom komunity Saleziánov dona Bosca z Prešova.

Zdroj: saleziani.sk / rhsdb

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *