Pri príležitosti konania provinciálnej kapituly sestier Rádu sv. Bazila Veľkého v piatok 12. júna prijal vladyka Ján Babjak SJ pozvanie slúžiť svätú liturgiu v kaplnke sv. Makríny v Prešove spolu s provinciálom baziliánov Vladimírom Sedláčkom, OSBM.

Vo svojej homílii nadviazal na uvítací príhovor provinciálnej predstavenej matky Daniely Štefkovej, OSBM, ktorá život v kláštore prirovnala k plavbe lode po vodách pokojných a niekedy rozbúrených, smerujúcej do jedného z mnohých prístavov počas svojej cesty. Jedným z tých prístavov je aj čas provinciálnej kapituly, na ktorej sa prehodnocuje uplynulé obdobie piatich rokov a zároveň sa určuje smerovanie celej provincie do budúcna.

Vladyka vychádzajúc z evanjeliového čítania o svadobných hosťoch, ktorí nemôžu smútiť pokiaľ je ženích medzi nimi, poprial aj rehoľníčkam vnútornú radosť pre ich duchovný život, ktorý má byť svedectvom ich zasvätenia. Pozval ich, aby kládli dôraz na úzke a intímne spojenie s Eucharistickým Kristom, pričom uviedol príklad života blahoslaveného vladyku P. P. Gojdiča, OSBM, ktorý denne adoroval pred bohostánkom, kde predkladal záležitosti svojej služby a Cirkvi.

„Nesmiete zabúdať, že Kristus je prítomný nielen v bohostánku, ale v každom jednom človeku. On je vždy s nami, ale je otázka na nás, či my sme s Ním,“ povedal arcibiskup v homílii. Vladyka Ján zároveň vyprosoval pre sestry múdrosť Svätého Ducha na správne rozhodnutia pri priebehu provinciálnej kapituly, pričom im udelil aj svoje archijerejské požehnanie.

Rád východného byzantského obradu (grécko-katolícky) nadväzuje na východné ženské mníšstvo. Tak ako činnosť sv. Bazila Veľkého nebola nasmerovaná iba jednostranne, tak aj sestry pracujú v rôznych oblastiach. Vedú Strednú zdravotnícku školu sv. Bazila Veľkého, školský internát, katechizujú v školách, venujú sa ikonopisectvu, rómskemu apoštolátu, pracujú v sociálnej oblasti, šijp cirkevné potreby a rúcha, pracujú v nemocniciach, zdravotníckych zariadeniach a opatrujú staršie a choré sestry.

TK KBS informovala sr. Terézia Lenka Bednáriková, OSBM

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *