Do obce Velehrad na južnej Morave, ktorá je miestom s bohatou cyrilo-metodskou tradíciou, smerujú stáročia kroky mnohých pútnikov z Čiech, Moravy, ale aj zo Slovenka, aby sa tu duchovne obnovili a načerpali. Velehrad je aj miesto, ktoré spája ľudí. V dňoch 3. až 5. februára sa Velehrad stal miestom stretnutia 73 jezuitov z českej a slovenskej provincie.

Toto stretnutie bolo prvé oficiálne pre jezuitov z oboch provincií, keďže nedávno sa začal proces ich vzájomného spájania. Cieľom stretnutia bolo lepšie sa poznať, ale taktiež prehĺbiť vlastnú identitu nás jezuitov, odkrývať spoločné korene a posilniť vzájomnú jednotu. Dialo sa to prostredníctvom modlitby, spoločného zdieľania a bratských rozhovorov.

„Zúčastnení jezuiti mali príležitosť bližšie sa poznávať a spoločne prosili o to, aby Pán Boh požehnával tento proces a dával nám poznávať, kam nás on sám pozýva, aby sme boli v tomto svete soľou zeme a svetlom sveta, keďže toto bol biblický text z Matúšovho evanjelia, ktorý nás počas stretnutia sprevádzal,“ informuje webstránka jezuiti.sk.

Program moderovali jezuiti z Bruselu – P. Franck Janin, prezident jezuitskej konferencie európskych provinciálov, a jeho sekretár José de Pablo.

Okrem tohto stretnutia funguje už niekoľko rokov v Ružomberku spoločný noviciát pre obe provincie. Mladí jezuiti vo formácii sa tiež každoročne stretávajú na spoločných formačných stretnutiach, traja slovenskí jezuiti pôsobia v českej provincii a jeden český spolubrat na Slovensku. Sme jezuiti a provincie, ktoré majú k sebe veľmi blízko historicky aj jazykovo. Mali sme spoločnú provinciu v minulosti, no od roku 1993 vznikli dve samostatné provincie.

„V posledných rokoch, ako dobre vieme, klesá počet povolaní a tomuto fenoménu sa nevyhli ani naše provincie. Začaté zjednocovanie by nám malo pomôcť spojiť sily a schopnosti, aby sme spoločne lepšie žili naše poslanie medzi ľuďmi, ku ktorým sme posielaní v Čechách a na Slovensku,“ uvádza webstránka jezuiti.sk.

Celé stretnutie vyvrcholilo ďakovnou svätou omšou v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie a svätých Cyrila a Metoda, ktorú celebroval český provinciál Petr Přádka, SJ, a pri ktorej všetci školastici obnovili svoje sľuby.

Začatý proces spájania bude pokračovať prácou Komisie pre spájanie oboch provincií.

Zdroj: TK KBS – jezuiti.sk / Peter Buša, SJ, Jaroslav Šofranko, SJ
Foto: Martin Halčák, SJ, Jozef Bartkovjak, SJ

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *