Radosť nie je závislá od veku, je dynamizmom, ktorý dáva život a nádej. V provinciálnom dome Misijných sestier služobníc Ducha Svätého sa 7. – 9. februára 2020 uskutočnil formačný víkend sestier v doživotných sľuboch. Témou „Radosť v duchovnom živote“ sprevádzal 36 sestier jezuita Jakub Garčár. Vo svojom impulze poukázal na radosť nielen ako na ľudskú emóciu, ale aj ako na dar. „Čím ideš dnes poslúžiť? Radosťou!“ Narážajúc na názov kongregácie povzbudil prítomné byť „služobnicami daru radosti.“ Pripomenul, že spontánnosť nestačí, vyžaduje sa i námaha. Radosť je zároveň darom Ducha, charizmou, o ktorú treba neustále prosiť.

Počas osobnej modlitby sestry uvažovali, kde nachádzajú radosť v svojom živote a čo ich o ňu oberá. Program pokračoval delením sa v skupinkách a následne spoločným plénom. V ňom medzi iným zaznelo, že sestry čerpajú radosť z osobného stretnutia s Pánom, zo spoločenstva, ale i skrze dobrý spánok alebo šálku kávy.  Medzi odpoveďami rezonovalo, že živnou pôdou pre radosť, sú práve medziľudské vzťahy.  „Človek je klbko dobra a menej dobra. A závisí od toho, čo v sebe rozvíja,“ vyjadrila sa jedna zo zúčastnených.

Na záver impulzu páter Jakub vyzval sestry k momentu pamäte: „ Spomeň si, Izrael, pre čo si sa nadchol!“, aby Boží životodarný hlas, ktorý ku nim prehováral, nezostal zabudnutý vo všednosti života.

Počas nedeľnej Eucharistickej slávnosti, doplnenej o kreatívne prvky, si sestry prehlbovali vedomie, že sú povolané byť soľou zeme a svetlom sveta. V spoločnom vyhodnocovaní sestry ocenili vyváženosť programu a zazneli slová vďačnosti za zorganizovanie víkendu. „Som veľmi vďačná za rôzne vekové skupiny, čas na hru, zdieľanie, modlitbu i zábavu,“ delí sa so svojou skúsenosťou sestra Alena. 

Uvedomujúc si dôležitosť takýchto stretnutí sa sestry dohodli na ďalšom víkende pokračujúcej formácie.

Katarína Junasová, SSpS

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *