Na Slovensku dnes začal Rok Mikuláša Lexmanna, OP. Vyhlásil ho provinciál Slovenskej provincie Rehole dominikánov brat Damián Mačura OP. Trvať bude od 28. októbra 2019 do 7. novembra 2020.


Ja, brat Damián Mačura,
provinciál Slovenskej provincie Rehole kazateľov,
vyhlasujem obdobie od 28. októbra 2019 do 7. novembra 2020
pre Slovenskú provinciu Rehole kazateľov
za Rok Mikuláša Lexmanna,
aby sme sa zdokonalili v poznaní jeho vzácneho života, aby sme sa duchovne povzbudili na jeho príklade zasvätenia sa Bohu a tak prehĺbili náš vzťah k Trojjedinému Bohu, Otcovi, Synovi a Duchu Svätému.

K tomuto kroku nás vedú viaceré dôvody. Dňa 28. 10. 2019 si pripomíname 120. výročie narodenia pátra Mikuláša Lexmanna, veľkej osobnosti Rehole dominikánov na Slovensku – priekopníka novej evanjelizácie, šíriteľa kresťanskej kultúry, redaktora, letca, zakladateľa časopisu Ruženec, Dominikánskeho kultúrneho centra Veritas, odvážneho záchrancu ľudských životov na konci 2. svetovej vojny.

V októbri 2019 Slovenská provincia Rehole kazateľov po dlhšom prípravnom období oficiálne cez postulátora požiadala o začatie jeho beatifikačného procesu ako mučeníka.

V apríli roku 2020 si pripomíname 70. výročie tzv. Barbarskej noci – násilného zásahu štátnej moci proti mužským reholiam v Česko-Slovensku, ktorý sledoval ich postupnú likvidáciu. Jej obeťou sa stal aj P. Mikuláš, ktorý 17. 7. 1952 zomrel na následky neľudského zaobchádzania v internačnom tábore Králiky. Jeho smrť priamo v internačnom kláštore je tak „ikonou“ všetkých tých rehoľníkov a rehoľníčok Česko-Slovenska, ktorí v období komunistického režimu trpeli v sústreďovacích táboroch a na nútených prácach pre nezlomnú vernosť zasvätenému životu.

A v neposlednom rade, dňa 28. 9. 2020 si pripomenieme 110. výročie narodenia Pia Krivého OP, duchovného syna P. Mikuláša, ktorý podnietil a podporil jeho povolanie dominikána. Pri tejto príležitosti si chceme spomenúť aj na túto významnú osobnosť a modliť sa za nové povolania pre dominikánsku rehoľu na Slovensku v duchu odkazu životného svedectva pátrov Mikuláša Lexmanna, Pia Krivého a ďalších slovenských dominikánov.

Dané vo Zvolene, v Konvente sv. Dominika dňa 24. októbra roku Pána 2019

Prot. č. 65/2019

Br. Damián Mačura OP
provinciál

Program Roku Mikuláša Lexmanna:

– 28. 10. 2019
Deň 120. výročia narodenia pátra Mikuláša Lexmanna OP a začiatok Roku Mikuláša Lexmanna.

– 9. 11. 2019, Bobot
Spomienková akadémia pri príležitosti 120. výročia narodenia pátra Mikuláša Lexmanna OP v jeho rodisku.

– 19. 1. 2020, Košice
Odhalenie pamätnej tabule pri príležitosti tajnej akcie pátra Mikuláša Lexmanna OP, ktorou zachránil ľudí prenasledovaných počas 2. svetovej vojny.

– 18. 4. 2020, Košice
Barbarská noc. 70 rokov od násilného uzavretia kláštorov komunistickým režimom (konferencia s pripomenutím pátra Mikuláša Lexmanna OP ako mučeníckej obeti tejto internácie).

– 17. 7. 2020, Králiky
Púť rodákov Mikuláša Lexmanna OP do Králík (ČR) na miesto jeho mučeníckej smrti.

– október 2020, Bošáca
Spomienková slávnosť pri príležitosti 110. výročia narodenia Pia Krivého OP, duchovného syna Mikuláša Lexmanna OP.

– 7. 11.2020, Zvolen
Sviatok všetkých svätých Rehole kazateľov – sv. omša, zakončenie Roku Mikuláša Lexmanna.

TK KBS informoval Dominik Letz, OP

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *