Kongregácia Milosrdných sestier sv. Vincenta (satmárky) si pripomenie 90. výročie vzniku Slovenskej provincie. Založená bola 29. augusta 1842 biskupom Jánom Hámom. Deväťdesiate výročie si pripomenú slávnostnou svätou omšou v sobotu 28. septembra 2019 o 11:00 v Katedrále Panny Márie v Rožňave. Svätú omšu bude celebrovať rožňavský biskup Mons. Stanislav Stolárik.

Sestry, kňazi a veriaci si pripomenú výročie vzniku slovenskej provincie aj na spoločnom agapé a návštevou miestneho cintorína, kde sú pochované sestry tejto Kongregácie. „Spoločne strávený čas sa zavŕši aj prezretím si prvého provinciálneho domu, kde dnes sídli základná internátna škola. Budova, aj keď tu už nie sú sestry, stále slúži pre výchovu detí a mládeže, a tak naďalej slúži účelu, pre ktorý sestry do Rožňavy prišli,“ informovala sr. Hermana Matláková, SMVS.

Dejiny Slovenskej provincie Milosrdných sestier sv. Vincenta – Satmárok sa dostali do veľmi úzkeho spojenia s udalosťami vzniku Československej republiky. Keď po skončení prvej svetovej vojny v roku 1918 bola vyhlásená Československá republika, rehoľné domy v Ružomberku, Levoči, Tvrdošíne a Spišských Vlachoch boli zrušené. Sestry z týchto domov sa vo väčšine vrátili do Satmáru. Kláštory, ktoré boli na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi, bolo potrebné zjednotiť do slovenskej provincie, pretože kontakty so Satmárom boli sťažené. Základy slovenskej provincie položila generálne predstavená M. Edita Doleschalová. Rím úradne potvrdil samostatnú slovenskú provinciu.

Táto provincia bola ustanovená na základe „Modus vivendi“ v roku 1928. Sídlom provincie sa stala Rožňava. Za prvú slovenskú provinciálnu predstavenú slovenskej provincie sestry väčšinou hlasou zvolili sestru M. Fláviu Névery, ktorá viedla provinciu do roku 1939. Provincia mala na Slovensku do novembra 1938 spolu 22 domov. V súčasnosti na Slovensku pôsobí 120 sestier v jedenástich komunitách.

Hermana Matláková, SMVS