Do Mimoriadneho misijného mesiaca, ktorý vyhlásil na október tohto roka pápež František, sa aktívne zapoja aj členovia Slovenskej provincie Spoločnosti Božieho Slova. Pre všetkých ľudí dobrej vôle pripravili sériu krátkych zamyslení a obrázkov s myšlienkami Svätého Otca na tému „Misia“. Záujemcovia ich môžu šíriť kdekoľvek, k dispozícii sú na webe SVD. KVRPS ich bude postupne zverejnovat aj na webe zasvatenyzivot.sk

Cieľom mesiaca je pripomenúť si storočnicu encykliky pápeža Benedikta XV. Maximum Illud, ktorá rozpráva o činnosti misionárov vo svete. Ďalším cieľom bude podporiť misijné úsilie Cirkvi v duchu dokumentu pápeža Františka Radosť evanjelia. Na prianie pápeža Františka majú misijný mesiac charakterizovať štyri rozmery – osobné stretnutie so živým Ježišom Kristom v Cirkvi prostredníctvom Eucharistie, Božieho slova, osobnej a spoločnej modlitby; svedectvo svätých a mučeníkov misií, a to aj nekanonizovaných mučeníkov; biblická, katechetická, spirituálna a teologická formácia pre misie a misijná láska ako spoločné úsilie všetkých materiálne podporovať ohlasovanie evanjelia a formáciu vo viere a v misiách, zvlášť v najchudobnejších cirkvách.

„Tieto materiály chcú pomôcť naplniť niektoré z prianí pápeža Františka. Budú k dispozícii počas tohto Mimoriadneho misijného mesiaca každú nedeľu pred príslušným týždňom. Pomôžu nám každodenne aspoň 10 minút rozjímať o Božom slove príslušného dňa, spolu s Cirkvou sa modliť za misie a nájsť svoje poslanie v misijnom diele Cirkvi,“ píšu v materiáloch misionári verbisti. Každodenné cvičenie obsahuje štyri časti: úryvok z Písma, krátky príbeh, ich aplikácia pre život a záverečná myšlienka. Verbisti ľudí pozývajú, aby každý deň začali svoju meditáciu oficiálnou modlitbou Mimoriadneho misijného mesiaca. Ukončiť ju môžu modlitbou Otče náš. Dodali, že ovocie modlitby si môžu ľudia zapísať do  modlitbových denníkov.

„Pápež František nás povzbudzuje k niečomu mimoriadnemu. A preto sa tešíme, že môžeme všetkým ponúknuť niečo mimoriadne. V dobe sociálnych sietí pozývame všetkých, aby zdieľali túto ponuku a rozšírili ju na celé Slovensko. Nech sa čo najviac ľudí aktívne spojí a pripojí k modlitbe za misijné dielo Cirkvi,“ pozýva P. Tomáš Gerboc, SVD. V prípade otázok, je možné kontaktovať SVD na emailovej adrese: kancelaria@svd.sk

Tomáš Gerboc, SVD