Po Slovensku bude putovať relikviár životnej veľkosti (80 x 60 x 200 cm) s pozostatkami svätého Vincenta de Paul. V relikviári bude aj časť jeho srdca. Putovanie sa začne vo štvrtok 26. septembra 2019 o 18:00 v Kostole sv. Vincenta de Paul v Bratislave – Ružinove. Hlavným celebrantom svätej omše spojenej s prijatím relikviára bude bratislavský arcibiskup a predseda KBS Stanislav Zvolenský.

Relikviár navštívi okrem väčších miest a katedrál aj farské kostoly v obciach, kde pôsobia jednotlivé vetvy vincentskej rodiny, hospice a školy, sesterské domy a kňazské semináre a iné miesta, ktoré sa dotýkajú jeho charizmy – ohlasovať radostnú zvesť Evanjelia ľuďom na okraji spoločnosti a formácia diecézneho kléru. Na mnohých miestach bude príchod relikvií doplnený aj sprievodným programom v podobe svätej omše, nočnej vigílie, prezentácie o živote Janka Havlíka (slovenského seminaristu Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, ktorého proces blahorečenia bol na diecéznej úrovni ukončený 24. februára 2018 a bol postúpený do Ríma) i jednotlivých vetiev vincentskej rodiny.

Relikviár príde z Ríma. Od pátra Milesa Heinena, CM ho prevzal provinciálny predstavený slovenskej provincie Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul P. Jaroslav Jaššo, CM. Cieľom tohto putovania bude oboznámiť verejnosť so životom a dielom tohto veľkého francúzskeho svätca sedemnásteho storočia, ako aj priniesť jeho orodovanie a milosti vyprosené jeho prostredníctvom k ľuďom, ktorí to najviac potrebujú a ktorí one prosia. Zúčastnení si budú môcť na rôznych miestach uctiť pozostatky sv. Vincenta, dozvedieť sa viac o živote svätých inšpirovaných jeho charizmou a vzorom, ako aj o dielach, ktoré boli založené v duchu vincentskej charizmy.

Tí, ktorí sa chcú ešte pred púťou lepšie pripraviť na príchod relikviára, môžu využiť materiály, ktoré je možné nájsť na stránke Združenia zázračnej medaily.

Program putovania relikvií na Slovensku (26. 9. – 15. 12. 2019):
Bratislava (26. – 28. septembra), Trnava (29. 9.), Hrčiarovce nad Parnou – väznica (1. 10.), Špačince (1. 10.), Ružindol (2. 10.), Šurany (3. 10.), Levice (4. 10.), Močenok (5. 10.), Bánovce nad Bebravou (6. 10.), Topoľčany (7. 10.), Bošany (8. 10.) Nitra (9. – 11. 10.), Nitrianske Pravno (12. 10.), Prievidza (13. 10.), Vrícko (14. 10.), Kláštor pod Znievom (14. 10.), Varín (15. 10.), Teplička nad Váhom (16. 10.), Strečno (17. 10.), Martin (18. 10.), Oščadnica (19. 10.), Žilina (20. 10.), Fačkov (21. 10.), Rajec (22. 10.), Belušské Slatiny (23. 10.), Púchov (24. 10.), Pruské (25. 10.), Nemšová (26. 10.), Opatová nad Váhom (26. 10.), Trenčín (27. 10.), Kúty (14. 11.), Malacky (15. 11.), Skalica (16. 11.), Banská Bystrica (17. – 18. 11.), Krupina (19. 11.), Lučenec (20. 11.), Rožňava (21. 11.), Košice (22. – 24. 11.), Kráľovský Chlmec (25. 11.), Pavlovce nad Uhom (26. 11.), Snina (27. 11.), Ohradzany (28. 11.), Parchovany (29. 11.), Nižná Šebastová (30. 11.), Bardejov (1. 12.), Jarovnice (2. 12.), Bijacovce (3. 12.), Spišská Kapitula (4. 12.), Žakovce (5. 12.), Plavnica (5. 12.), Vydrník (6. 12.), Kežmarok (7. 12.), Ružomberok (8. – 9. 12.), Mútne (10. 12.), Dolný Kubín (11. 12.), Lokca (12. 12.), Námestovo (13. 12.), Dubovce (14. 12.) a Bratislava (15. 12.)

Kontakt na mediálny tím: Juraj Švec (03juraj@gmail.com 0948 171 391) sr. Marianna Bucková DKL (vincentky.archiv@gmail.com 0903 245 517).

Bližšie informácie je možné nájsť na sociálnej sieti Facebook, Instagrame a stránke vincentini.sk.


Kto bol sv. Vincent de Paul?

Svätý Vincent de Paul sa narodil 24. apríla 1581 v dedinke Pouy, v Gaskónsku. Za kňaza bol vysvätený 23. septembra 1600. Väčšinu života strávil v Paríži, kde aj zomrel 27. septembra 1660. Nad jeho smrťou smútilo celé Francúzsko. Jeho bohatý život nie je možné opísať na pár riadkoch. Keď bol duchovným v šľachtickej rodine de Gondi, jedného dňa ho požiadali, aby vyspovedal sedliaka na ich majetkoch v dedine Gannes. Vincent mu navrhol generálnu spoveď. Po nej chorý muž pred grófkou i pred svojimi príbuznými prehlásil, že by bol určite zatratený, lebo od mladosti zatajoval ťažké hriechy, z ktorých sa hanbil vyznať. Takto Vincent objavil duchovnú chudobu. Pani de Gondi vyzvala Vincenta, aby poučoval dedinský ľud o viere v Boha. Prvú kázeň mal Vincent v dedine Folleville 25. januára 1617. Tento dátum sa považuje za zrod vincentskej charizmy. To dalo podnet na založenie Misijnej spoločnosti (1625) a na konanie ľudových misií.

Vo farnosti Chatillon-les-Dombes mu povedali o chudobnej rodine, ktorá nemala peniaze na lieky ani na jedlo. Keď vyzval ľudí pomôcť im, nanosili naraz veľa jedla. Uvedomil si potrebu organizácie milosrdenstva, a preto založil prvý laický spolok „Bratstvo kresťanskej lásky“. Vincent potom zakladal podobné charitné spolky vo všetkých farnostiach, kde konal misie. Takto spoznal materiálnu chudobu. Tretie spoločenstvo, ktoré Vincent založil, sa úzko spája so sv. Lujzou de Marillac. Dňa 29. novembra 1633 prijala Lujza do svojho bytu prvých päť dievčat, aby ich pripravila na nové povolanie – pre službu chudobným. To je pamätný deň založenia Spoločnosti dcér kresťanskej lásky, ktorá sa pod vedením Vincenta a Lujzy s Božou pomocou veľmi rýchlo rozšírila. V roku 1631 začal Vincent konať dielo, po ktorom snáď najviac túžil: pripravovať kandidátov na kňazskú vysviacku. Parížsky arcibiskup nariadil všetkým seminaristom vo svojej diecéze absolvovať desaťdňové duchovné cvičenia.

Vincent mal neustále otvorené oči a snažil sa zmierňovať biedu, kdekoľvek sa mu naskytla príležitosť. Vo všetkých svojich dielach dôveroval v Božiu prozreteľnosť. Vincent povzbudzoval svojich nasledovníkov k tzv. indiferentizmu, či svätej ľahostajnosti. Spočíva v prijatí vonkajších okolností, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako Božej vôle, ktorá nás sprevádza a nebojí sa použiť aj prípadné prekážky a utrpenie k vyliatiu nových milostí. Vincent žil v úplnom sebadarovaní v Božej službe. Ako sám hovoril, on iba pokračoval v diele Ježiša Krista. Vo viere hľadel na chudobných ako na trpiace údy Kristovho tela. Za blahoslaveného bol vyhlásený roku 1729; za svätého 16. júna 1737. Pápež Lev XIII. ho vyhlásil za patróna charitatívnych diel, ktoré sa ním na celom svete inšpirujú. Liturgickú spomienku slávime 27. septembra.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *