U augustiniánov na Slovensku nastáva zmena na poste predstaveného. V nedeľu 22. septembra pri svätej omši o 10:30 v Kostole sv. Rity v Košiciach sa novým predstaveným stane P. Jozef Jurdák, OSA. Rehoľa sv. Augustína má na Slovensku jedinú komunitu v Košiciach a okrem predstaveného ju tvoria pátri Rastislav Štuller, Andrej Kovaľak a Miroslav Zárik.

Páter Jozef Jurdák (1975) sa narodil v Prešove, prvé sľuby v Reholi sv. Augustína zložil v roku 2000 v Cartoceto (Taliansko) a večné v roku 2004. Po štúdiu filozofie a teológie, ktoré absolvoval v Ríme, pôsobil dva roky v komunite v Neapole. Kňazskú vysviacku prijal v Košiciach v roku 2007 a odvtedy pôsobil v komunite v tomto meste. Okrem služby pastorácie povolaní mu bola zverená stavba Kláštora sv. Augustína (2009 – 2011) a potom aj Kostola sv. Rity (2013 – 2018) v Košiciach. Od septembra 2018 pôsobil v komunite v Brne.


Doterajší predstavený na Slovensku a bývalý šéfredaktor časopisu Zasvätený život, P. Juraj Pigula sa v tom istom čase stáva predstaveným v Kláštore Svätej Trojice, ktorý bol založený roku 1251 v talianskom meste Viterbo (80 km od Ríma). V tomto kláštore je študentát augustiniánskej provincie v Taliansku. Desaťčlennú komunitu tvoria ešte ďalší štyria pátri a piati študenti filozofie a teológie, takže okrem služby predstaveného sú P. Pigulovi zverené aj úlohy týkajúce sa formácie.

-fc-

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *